23 dec 2022

God Jul & Gott nytt år

2022-12-23 11:35
8 dec 2022

Avgiftshöjning

2022-12-08 21:24

Styrelsen har tidigare, bland annat under boinfomötet samt i informationsbrev, meddelat att en avgiftshöjning kommer behöva göras.
Detta har nu styrelsen tagit beslut om och kommer att ske med 10% från och med 2023-01-01.

26 okt 2022

Takrenovering

2022-10-26 15:31

Hej medlemmar

Som ni kanske sett, och vissa fått info om i brevlådorna kommer det pågå takarbete kommande veckor.
Det är ett ganska omfattande arbete och innefattar bland annat:
- Nya taksäkerhetsanordningar för att följa dagens krav.
- Nya takfönster för låghusen.
- Ommålning av låghusens förråds och entretak..
- Omfattande genomgång av samtliga fastighetens tak. Där bland annat taknockarna kommer bytas ut, alla längsgående skarvar förses med täcklist, samtliga genomföringar kring ventiler och huvar kontrolleras och åtgärdas vid behov, kontroll av samtliga takens takavvattningssystem och justering vid behov.

Utförande entreprenad är CC-Plåt.
Arbetet är planerat att pågå fram tom vecka 50.

Vid ev frågor, kontakta någon av följande:

Kontaktpersoner CC-Plåt:

Kim Sundheden 073-944 58 54
Monica Holmberg 076-183 86 94
Projektledare DWOQ / Borätt Forum Projekt:

Christer Persson 08-520 252 25
Fredric Larsson 08-520 252 23

3 okt 2022

Extra föreningsstämma pga Stambyte

2022-10-03 21:10

Hej medlemmar.

Ikväll bör samtliga lägenhet fått en kallelse med tillhörande proposition i brevlådan för kommande extra föreningsstämma 20 oktober.
Vi hoppas så många som möjligt kan närvara.

Samma info hittar ni även här på hemsidan under Medlemsinfo/Stambyte.

/Styrelsen

24 sep 2022
Boinfomöte gällande stambyte

Boinfomöte gällande stambyte

2022-09-24 00:00

Nu har vi bokat in projektledare Mustafa Dawod från Sustend som kommer att berätta mer om det kommande stambytet samt svara på frågor.

Tisdag 11 oktober kl. 18.30 - I föreningslokalen

Mötet kommer att inledas med en genomgång av projektledare Mustafa. Därefter kan ni ställa frågor, om det är någon fundering som inte besvarades under genomgången.
Både bostadsrättsinnehavare och hyresgäster är varmt välkomna för generell information om stambytet och vad de innebär.
För er som är hyresgäster kommer ett separat möte erbjudas för information som är specifikt för hyresrätterna.Navigation