Kvalitetssäkring och kvalitetsgaranti vid stambyte

Obs! Nedan är generella frågor och svar gällande stambyte, ej specifikt för Brf Pärongården.
Text hämtad från stambyte.se
   

    

Hur vet jag som fastighetsägare eller medlem i en bostadsrättsförening att en entreprenör utför ett korrekt stambyte?

Naturligtvis är det svårt att tala för alla entreprenörer då det finns både bra och dåliga val på marknaden. Därför ska ni anlita en oberoende stambyte konsult som kan hjälpa er och handla upp seriösa entreprenörer som ser till fastighetsägarens intressen.

    

Finns det några garantier efter ett avslutat och utfört stambyte?

Ja, detta är något som normalt sätt lämnas av alla entreprenörer som utför stambyten och andra projekt inom bygg och anläggning. Här finns det alltid något som kallas för slutbesiktning.

Många gånger kommer dessa vara så omfattande att det flesta problem och felaktigheter upptäcks under denna kontroll. Då rättas de till av entreprenören direkt innan besiktningen kan godkännas.

Givetvis kan det också uppstå problem efter en slutbesiktning och av den anledningen ska det alltid fastställas i kontraktet mellan entreprenören och bostadsrättsföreningen/fastighetsägaren hur lång garanti som ska lämnas och vad denna garanti ska omfatta.

    

Finns det några garantier under den tid ett stambyte utförs?

Ja, och nej. Så klart finns det ett fullt skydd under den tid som ett stambyte pågår. Här kallas dock inte detta för garantier, då det inte handlar om ett ansvar för ett färdigt projekt. Dessa kallas försäkringar. Här är det de boende som har sin hemförsäkring gällande deras ägodelar vid skada, förlust eller eventuell stöld.

Gällande allt annat rörande fastigheten och det som rör själva stambytet är det i första hand entreprenörens försäkringar som ska täcka allt som kan härledas till ett felaktigt arbetssätt under stambytet. Detta medan bostadsrättsföreningens/fastighetsägarens försäkringar gäller för allt annat precis som vanligt.

   

Vem är ansvarig för att hantera eventuella klagomål och synpunkter på hur ett stambyte utförs eller efter ett avslutat stambyte?

I planeringsskedet samt under pågående stambyte ska eventuella klagomål eller synpunkter såväl som frågor ställas till projektansvarig eller arbetsledare/platschef. Givetvis går det också bra att uppta kontakt med bostadsrättsförening eller fastighetsägare såväl som entreprenören.

När ett stambyte är klart och ska avslutas, kommer detta att ske i samband med det som kallas för slutbesiktning. Vid denna kan de boende vara med. Om det då finns kvarstående frågor eller åsikter som inte behandlats enligt önskemål, ska detta tas upp direkt med besiktningsmannen.

Om några fel eller problem som leder till ett klagomål skulle uppkomma under garantiperioden efter att en slutbesiktning utförts och godkänts, kommer det finnas en rad olika variationer på vem det är som ska kontaktas.

Här kan det se mycket olika ut men i de allra flesta fall vänder sig de boende till fastighetsägaren eller sin bostadsrättsförening. Alternativt kan det också vara direkt till fastighetskonsulten eller entreprenören de ska vända sig.

   

Finns det någon ersättning om ett stambyte inte skulle slutföras inom föreskriven tid?

Ja, detta är något som nästan alltid skrivs i ett kontrakt mellan bostadsrättsförening/fastighetsägare och entreprenören. Dock kommer det inte att finnas någon automatisk rätt att kräva någon ersättning om detta inte avtalats i det kontrakt som gäller för stambytesprojektet.