Störningsjouren

Svenska Störningsjouren

Att bo tillsammans i flerfamiljshus kan inte alltid vara störningsfritt, det ingår i boendeformen. Men ibland blir det för mycket ljud och störningar. Det enklaste sättet att få bukt med en störning är faktiskt att ringa på hos grannen och be denne dämpa sig. Många gånger vet han eller hon inte om att de faktiskt stört någon.

Men om du har försökt med det och störningen ändå fortsätter, eller om du känner att du inte kan hantera situationen själv, kan det vara bra att känna till att det finns en störningsjour som du kan kontakta och få tillgång till professionell hjälp. Störningsjouren kommer då att göra en utryckning med personal som skyndsamt kommer på plats med syfte att få lugnt i fastigheten. Störningsjourens personal har tystnadsplikt, så alla uppgifter om vem som gjort anmälan är skyddade och lämnas inte ut.

Varje gång störningsjouren rycker ut debiteras föreningen en avgift. Om en bostadsrättsinnehavare/hyresgäst gjort sig skyldig till störning debiteras avgiften lägenheten.

STÖRNINGSJOURENS ÖPPETTIDER FÖR AKUTA ÄRENDEN:

Söndag - torsdag mellan kl. 20.00 och 03.00
Fredag - lördag mellan kl. 20.00 och 04.00

STÖRNINGSJOURENS TELEFONNUMMER FÖR AKUTA ÄRENDEN:

08-568 214 00
Vill man komma i kontakt med störningsjouren i ett icke akut ärende når man dem lättast under kontorstid på 08-645 00 35 eller per e-post: info@storningsjouren.se