16 okt 2023

Har du fått brev från Ellevio om ökade kostnader?

2023-10-16 09:35

Några medlemmar i föreningen har på senare tid hört av sig till styrelsen med anledning av att de erhållit ett brev från Ellevio om att de i sitt elmätarskåp har för högt säkringstal och därmed kommer få en högre fast kostnad för sitt elavtal hos Ellevio.

Troligen har någon, det kan vara många år sedan, vid något tillfälle till dessa lägenheter bytt till säkringar med högre amperetal och dessutom utan att meddela Ellevio (tidigare Fortum) om detta. En sådan förändring måste utföras av behörig elektriker, som sedan också har som en del i sitt uppdrag att meddela Ellevio. 

De nya mätare som Ellevio nu installerat känner nu av att det i några lägenheter är en förändring i förhållande till deras registrerade uppgifter och avser därför debitera i enlighet med den prislista som gäller beroende på vilken strömstyrka som säkringarna i elskåpen är dimensionerade för. Det är en märkbart högre kostnad, som i flera fall dessutom är helt omotiverad pga att någon monterat onödigt höga säkringstal.

Om du är berörd och om du därför vill ”säkra ner” bör du därför snarast möjligt kontakta en behörig elektriker för att få bytt till 16- eller 20A-säkringar (båda dessa bör i normalfallet räcka för en lägenhet med 3-fas). Elektrikern ska därefter kontakta Ellevio, så att du inte debiteras för ett för högt strömuttag pga onödigt höga tal på dina säkringar.

Viktig information och kontaktuppgifter till certifierade elsäkerhetsföretag hittar du på Ellevios hemsida:

https://www.ellevio.se/privat/...

https://www.ellevio.se/privat/...

https://www.ellevio.se/privat/...

11 okt 2023

Polisens lägesbild för Dalen är positiv

2023-10-11 13:05

Fastighetsägarna i Dalen, kommunen och polisen träffas regelbundet och diskuterar gemensamma frågor. Centralt är hur man tillsammans kan arbeta för utvecklingen i området med fokus på trivsel och trygghet i Dalen. Här är en uppdatering från polisen.

Det är lugnt i Dalen och narkotikaförsäljningen verkar ha minskat i området. Även försäljningen av lustgastuber har minskat. Rekryteringen av unga till kriminella gäng har minskat.

Ett brott som förekommer i Dalen liksom i många andra områden är bedrägeribrott mot äldre. Det kan gå till så att äldre personer blir uppringda av någon som säger sig ringa från en myndighet eller ett elektronikföretag och säger att den äldre blivit utsatt för ett bedrägeri, och att man därför behöver lämna ifrån sig sina inloggningsuppgifter. Gärningspersonen kan därefter komma hem och lura till sig bankkort och inloggningsuppgifter.

Det är bra att uppmärksamma äldre anhöriga om detta så de inte blir lurade. Bedrägerier ska polisanmälas.

Under senare tid har det skett några inbrott i lägenhetsförråd, lokaler och en tvättstuga. Tipsa polisen genom att ringa 112 om ni ser pågående brott.

Polisen Globen kommer ha medborgardialog den 27 september kl. 17-19 på torget i Dalen.

Polisen är alltid i behov av era iakttagelser och tips. Kontakta hellre Polisen en gång för mycket än för lite. 114 14 har långa svarstider, det går även att använda tipsformuläret på polisens hemsida.

11 okt 2023

Välkommen på trivselvandring i Dalen

2023-10-11 12:56

Den 16 oktober hålls en trivselvandring i Dalen, då fastighetsägare i Dalen, Polisen och staden medverkar. Alla boende i Dalen är välkomna att delta!

Syftet är att hitta förbättringsmöjligheter i området för att öka trivseln, attraktiviteten och tryggheten. Mycket av det som tagits upp vid tidigare vandringar har lett till förbättringar, såsom bättre belysning och nya bänkar.

Vandringen börjar utanför Svenska Bostäders kontor på Dalens allé 3 den 16 oktober kl. 18 och är klar kl. 19.

Platserna är begränsade så hör av er till vilhelm.meyer@urbanutveckling.se om du vill vara med.

16 sep 2023

Boinfobrevet hösten 2023

2023-09-16 14:58

Hej alla pärongårdare!

Nu är senaste boinfobrevet ute. Det har skickats ut mejlledes till alla medlemmar. Har du inte fått det? Kontakta styrelsen via formuläret på hemsidan.

11 sep 2023

Välkommen på gårdsfixardag 24 september

2023-09-11 13:57

Vi samlas söndagen den 24 september kl.10 för att tillsammans göra höstfint på gården. Det finns uppdrag för alla! Lista på göromål kommer att presenteras i början av dagen och efter lunch och finnas tillgänglig på containern. Vi rensar, tvättar, sorterar, målar, klipper buskar, kör bort skräp etc.

Nytt för i år är att vi kommer ha skapande barnaktiviteter som sedan kan smycka gården. Intresserade vuxna turas om att ta ansvar för barnen där.

En del saker, såsom att olja in uteplatser och måla lekplatsens drake kan redan göras dagen innan städdagen. Hör gärna av dig till Miriam Axelsson om du är intresserad!

Container för endast brännbart avfall kommer att finnas på plats. Mer information om det kommer också. Och som vanligt: först efter att vi fyllt container under städdagen får den användas för privat bruk. Uppmuntrar till bytesmarknad i anslutning till container så att vi slänger så lite som möjligt. Bra för miljö och yteffektivt i container.

Pass 1. Kl. 10-13

Lunch (korvgrillning) kl. 13

Pass 2. 13.45-15

Välkommen!