2 mar 2023

Idéer för Dalen?

2023-03-02 22:33
16 feb 2023

Trasig tvättmaskin

2023-02-16 22:10

Tvättmaskin ”4” är tillfälligt ur funktion.
Det är en av de äldre maskinerna i tvättstugan. 
Tekniker undersöker möjlighet och kostnad att laga kontra investeringen att ställa dit en ny. 

23 dec 2022

God Jul & Gott nytt år

2022-12-23 11:35
8 dec 2022

Avgiftshöjning

2022-12-08 21:24

Styrelsen har tidigare, bland annat under boinfomötet samt i informationsbrev, meddelat att en avgiftshöjning kommer behöva göras.
Detta har nu styrelsen tagit beslut om och kommer att ske med 10% från och med 2023-01-01.

26 okt 2022

Takrenovering

2022-10-26 15:31

Hej medlemmar

Som ni kanske sett, och vissa fått info om i brevlådorna kommer det pågå takarbete kommande veckor.
Det är ett ganska omfattande arbete och innefattar bland annat:
- Nya taksäkerhetsanordningar för att följa dagens krav.
- Nya takfönster för låghusen.
- Ommålning av låghusens förråds och entretak..
- Omfattande genomgång av samtliga fastighetens tak. Där bland annat taknockarna kommer bytas ut, alla längsgående skarvar förses med täcklist, samtliga genomföringar kring ventiler och huvar kontrolleras och åtgärdas vid behov, kontroll av samtliga takens takavvattningssystem och justering vid behov.

Utförande entreprenad är CC-Plåt.
Arbetet är planerat att pågå fram tom vecka 50.

Vid ev frågor, kontakta någon av följande:

Kontaktpersoner CC-Plåt:

Kim Sundheden 073-944 58 54
Monica Holmberg 076-183 86 94
Projektledare DWOQ / Borätt Forum Projekt:

Christer Persson 08-520 252 25
Fredric Larsson 08-520 252 23