22 jun 2023

Presentationen från gårdagens boinfomöte

2023-06-22 18:54

Dessa finns nu på hemsidan under fliken Stambyte. 

22 jun 2023

Protokoll från årsstämman och nya styrelsen

2023-06-22 18:34

Nu finns protokollet från årsstämman uppe på hemsidan under fliken Föreningen. 
På stämman röstades för nya reviderade stadgar anpassade för de nya reglerna som trädde i kraft detta år. För att ändra stadgarna krävs majoritet på två efterföljande stämmor. Efter sommaren kommer därför en extra föreningsstämma att ske. Kallelse till denna kommer. 
På stämman röstades även nya ledamöter och suppleanter in i styrelsen. Hur styrelsen har konstituerat sig hittar ni under Föreningen/Styrelse. 

5 jun 2023

Information stambyte + inbjudan infomöte

2023-06-05 18:30

Upphandlingen av entreprenad för stambytet är klar. Styrelsen har valt att signera avtal med LPT Construction AB.

Onsdagen 21 juni kl 18.00 bjuder vi därför in till informationsmöte i föreningslokalen.

Projektledare Mustafa Dawod från Sustend samt Platschef Christoffer Jegendal från LPT Construction kommer leda detta.
Även om det kommer en hel del generell info på detta möte är det tänkt först och främst för boende i ”Etapp 1”. Alla ”Etapper” kommer sedan inneha ett eget infomöte i god tid innan byggstart.
Alla boende är dock såklart varmt välkomna detta tillfälle.

Vi kommer även försöka streama mötet digitalt. Mer info om det kommer.

Gällande bokning av föreninglokalen är sista möjliga datum 20 juni. Efter det stänger vi bokningsmöjligheterna tills efter stambytet då lokalen kommer nyttjas av entreprenaden och dess anställda.

Under fliken stambyte hittar ni tidsplan för stambytet.