Styrelsen

Befattning Namn
Ordförande Mathias Malmborg
Vice ordförande Anders Fredriksson
Kassör Anna Hammervik
Ledamot Frida Andersson
Ledamot Pontus Sjöbom
Ledamot Clara Sjösten
Suppleant Miriam Axelsson
Suppleant Lars Björnsson
Mathias Malmborg
Befattning Ordförande
Anders Fredriksson
Befattning Vice ordförande
Anna Hammervik
Befattning Kassör
Frida Andersson
Befattning Ledamot
Pontus Sjöbom
Befattning Ledamot
Clara Sjösten
Befattning Ledamot
Miriam Axelsson
Befattning Suppleant
Lars Björnsson
Befattning Suppleant