Styrelsen

Befattning Namn
Ordförande Lisa Holmgren
Kassör Anna Hammervik
Ledamot Ann Hansen
Ledamot Stefanija Obradovic
Ledamot Jonas Gröndfeldt
Ledamot Nathalie Tidlund
Ledamot Eva Tapper
Suppleant Mathias Malmborg
Lisa Holmgren
Befattning Ordförande
Anna Hammervik
Befattning Kassör
Ann Hansen
Befattning Ledamot
Stefanija Obradovic
Befattning Ledamot
Jonas Gröndfeldt
Befattning Ledamot
Nathalie Tidlund
Befattning Ledamot
Eva Tapper
Befattning Ledamot
Mathias Malmborg
Befattning Suppleant
Kalender
  • Boinfomöte med projektledare
    2022-10-11 18:30
  • Extra föreningsstämma
    2022-10-20 18:30
  • Ordinarie årsstämma
    2023-05-16