Planeringsfrågor rörande stambyte

Obs! Nedan är generella frågor och svar gällande stambyte, ej specifikt för Brf Pärongården.
Text hämtad från stambyte.se

      

Hur lång tar planeringen för att kunna utföra det fysiska arbetet i en stambytesprocess?

En planering inför ett traditionellt stambyte kan ta mycket lång tid. Här kan det handla om flera år innan det fysiska arbetet ska utföras. När det tar så lång tid kan detta ha att göra med oenighet i bostadsrättsförening eller att det måste sökas efter ett sätt att finansiera behovet av stambyte.

Det normala är dock att en planering inför ett stambyte tar mellan 6-12 månader. Denna planering sker i flera steg och innehåller många viktiga detaljer, läs vidare här. Givetvis kan ett stambyte också utföras mycket snabbt om ett akut behov skulle finnas.

   

Kan en fastighetsägare eller bostadsrättsförening utföra en planering inför ett stambyte på egen hand?

Med de rätta kunskaperna och förmågan att verkligen hålla ordning och reda på allt, kan de flesta utföra många otroliga saker i livet. Detta gäller även en planering inför ett stambyte. Hur som helst finns det vissa saker som måste kontrolleras, där det krävs erfarenhet och utbildning. För det kommer alla bostadsrättsföreningar och fastighetsägare behöva anlita en fastighetskonsult.

Denna konsult finner de flesta hos den entreprenör de senare kommer att välja för att utföra stambytet. Med det sagt kan det vara en stor hjälp att göra valet av entreprenör i ett tidigt skede, så att denna kan vara med under de stora och svåra delarna av en planering vid stambyte.

   

Vilka olika steg finns det i planeringsprocessen för ett stambyte?

Inför ett stambyte är det massor med olika saker som måste falla på plats, och det finns inget av detta som får förbises eller anses vara av ringa vikt. På denna informativa webbsida om stambyte finner du massor med information om detta.

En av dessa platser är under Checklista vid Stambyte, där du finner alla steg som måste ses till i en planeringsprocess inför ett stambyte.

   

Varför är det viktigt att informera boende och hyresgäster om allting rörande ett kommande stambyte?

När det är dags för ett stambyte i en fastighet kommer det inte bara vara fastighetsägaren eller föreningen bakom fastigheten som bävar och känner oro inför detta. Det kommer även hyresgäster och lägenhetsinnehavare göra. I och med det är det viktigaste att lämna samt sprida så mycket information om detta som möjligt.

Som ett exempel kommer de boende att vara utan vatten och avlopp och kanske även el under längre perioder av ett stambyte. Här måste de då informeras om var de kan utföra sina dagliga sysslor under denna tid.

      

Måste hyresgäster och lägenhetsinnehavare godkänna ett stambyte?

Ja, det raka svaret är att alla hyresgäster och lägenhetsinnehavare måste godkänna ett stambyte. Dock finns det många olika regler för detta och lagen talar också sitt tydliga språk rörande stambyte och det otvetydiga behovet att utföra detta projekt.

Med det sagt kommer oftast både bostadsrättsföreningar samt fastighetsägare få rätt att utföra stambyte efter prövning. Detta även om vissa boende har motsatt sig stambytet.

Hur som helst är detta en snårskog av olika regler, lagar och paragrafer.  

   

Vad kan en fastighetsägare göra om en eller flera hyresgäster motsäger sig stambytet?

Som fastighetsägare måste då denne lämna in ärendet till Hyresnämnden, som då kommer att pröva om hyresgästerna har sakliga skäl att motsätta sig ett stambyte i fastigheten.

Dock kommer det inte finnas många fastighetsägare som utför ett stambyte innan detta är nödvändig så det handlar om ett mycket kostsamt projekt. Med det sagt kommer Hyresnämnden nästan alltid att besluta till fastighetsägarens fördel i en tvist rörande stambyte.

Givetvis kan det finnas vissa sakfrågor som hyresgästerna inte accepterar. I det fallet brukar de flesta av dessa diskussioner kunna lösas innan ärendet måste skickas vidare. Om ärendet trots detta finner sin väg till Hyresnämnden kan denna avgöra målet till hyresgästernas fördel om det finns saklig grund för detta.

    

Vad kan en bostadsrättsförening göra om en eller flera ägare av lägenheterna i föreningen motsäger sig stambytet?

Om det skulle uppkomma en tvist i en bostadsrättsförening över ett kommande stambyte, där en eller flera av medlemmarna motsätter sig detta, är det även här Hyresnämnden som går in och medlar eller beslutar i målet.

Hur som helst kommer det här finnas enskilda ägare av lägenheterna, vilket gör att det också finns utrymme för att driva målet vidare i rätten om en lägenhetsinnehavare vill utöka tvisten.

Hur som helst är tvister inte alls vanliga i bostadsrättsföreningar som ska utföra ett stambyte. Detta i och med att stambytet ökar lägenheternas värde, och sänker värdet om det inte utförs. 

        

Vad kan fastighetsägare och bostadsrättsföreningar utföra på egen hand inför ett stambyte?

Att en fastighetsägare eller bostadsförening skulle kunna utföra det fysiska arbetet i fastigheten rörande ett stambyte är en ren utopi. Hur som helst finns det mycket de kan göra rörande den stora och många gånger långa planeringen inför ett stambyte.

I vissa fall behöver de hjälp med detta eller delar av det. Läs Checklista vid Stambyte, för att få ett hum om vad det är för olika punkter som måste ses till vid varje planeringsnivå.

    

Bästa alternativet för att skapa en hållbar planering inför, under och efter ett stambyte?

För att få en optimal planering inför ett stambyte och för att hela stambytesprocessen från start till mål ska blir så bra och kostnadseffektiv som möjligt. Ja, då är alltid det bästa att bostadsrättsföreningar och fastighetsägare enbart utför de delar i planeringen som de känner sig säkra på.

Ett stambyte är en så pass viktigt projekt, att en liten miss kan få stora negativa följdreaktioner. Med andra ord tar du alltid hjälp av personer och företag med professionell kunskap, både för planering och det fysiska arbetet, när du känner dig osäker på någon punkt.

    

Vilka andra renoveringar och åtgärder anses lämpliga att utföra i samband med ett stambyte?

Något som står helt klart för de flesta inblandade i en stambytesprocess, är att badrummet alltid måste renoveras. För många är det också självklart att renovera kök.

Många lägenhetsinnehavare och fastighetsägare ser också till att byta ut inredning i badrum och kök. Det är ju trots allt så att ett stambyte i snitt enbart sker vart 50:e år. I samband med stambytet kommer det också att finnas fördelar med att byta ut och renovera ventilationsrör, värmeledningar samt installera ny el i fastigheten.

När det gäller bostadsrättsföreningar kommer även de enskilda lägenhetsinnehavarna att ha stora möjligheter att förändra och renovera i stort sett allt det de önskar utöver de som bestäms via beslut i föreningens möte.