Inglasning av balkong

Är du intresserad av att glasa in din balkong? Det är viktigt att du har läst igenom informationen nedan innan du sätter igång.

Varje enskild medlem i vår förening får själva ansvara för inglasningen av sin balkong, vi har inte något avtal med specifik leverantör. Tre viktiga steg som du måste göra innan inglasningen är:

  1. Sök bygglov. Läs mer här.
  2. Ansök om lov till styrelsen.
  3. Skriva under ett ansvars-avtal.

Renoveringsansökan och ansvarsavtalet hittar du bifogat nedan. 
Ansvarsavtalet är framtaget för att påvisa ansvarsbördan gällande den inglasade balkongen. Det är viktigt att du som lägenhetsägare är medveten om vilket ansvar som du förbinder dig till i samband med att du glasar in balkong.

Som lägenhetsinnehavare med inglasad balkong har du ansvaret dels för att underhålla den inglasade balkongen. Du är även ansvariga för en eventuell nedmontering skulle föreningen exempelvis behöva komma åt fasaden för eventuell fasadrenovering.

Den dag den boende säljer lägenheten förbinder sig säljaren att köparen övertar avtalet, i annat fall ska säljaren plocka ner inglasningen. På egen bekostnad.

PDF-fil, 133.44 kB