Tomt i trapphus och loftgångar

Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor får inte cyklar, barnvagnar, och annat som försvårar en utrymning, förvaras i trapphuset eller på loftgångarna. I händelse av brand eller sjuktransporter är våra trapphus den huvudsakliga utrymningsvägen och får därför inte blockeras. Detta gäller även mindre föremål som t ex mattor, skor, blommor och liknande. Det är även brandfarligt att förvara saker i trapphus - ingen förvaring alls får ske. De föremål fastighetsskötare ser på sin veckovisa rondering av trapphusen kommer vi hädanefter uppmana dig att ta bort. 

Brandskydd

Lämna inget skräp, möbler eller byggmateriel i de allmänna utrymmena. I en akut situation kan det ibland vara avgörande att snabbt kunna komma ut ur fastigheten, oavsett var du befinner dig. Detta betyder att även vind, källare och trapphus blir en utrymningsväg. I dessa situationer är det oerhört viktigt att räddningspersonalen snabbt kan ta sig in. Det är därför viktigt att du aldrig blockerar dessa utrymmen, inte ens för en kortare tid.

Om vi anser att en utrymningsväg blockeras eller om det påträffas brännbart material kan det komma att forslas bort på din bekostnad utan vidare förvarning.

Om det brinner i din lägenhet, ta dig ut och stäng dörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort. Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt, stanna då i din lägenhet och se till att dörrar och fönster är stängda.

Barnvagnar och cyklar i ett trapphus är bland de största hindren för räddningstjänsten när akut hjälp behövs. Ett trapphus kan snabbt rökfyllas vid brand och då kan en barnvagn innebära livsfara för dig och dina grannar.

Dörrmattor ska vara på insidan av lägenhetsdörren. Då blir det enklare att hålla trapphuset rent. Dessutom minskar du risken för brand i trapphuset. En dörrmatta tar lätt eld och branden sprider sig via ytterdörren till din lägenhet på mycket kort tid.

Du ansvarar själv för att det finns brandvarnare monterade i din lägenhet. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera att den fungerar samt rengöra den.