Övriga frågor vid stambyte

Obs! Nedan är generella frågor och svar gällande stambyte, ej specifikt för Brf Pärongården.
Text hämtad från stambyte.se
     

    

Varför behövs stambyten?

Det är helt enkelt så att tiden går och all typ av utrustning och material slits. Inget vara för evigt. För alla bostadsrättsföreningar och fastighetsägare blir det förr eller senare ett måste att byta ut stammarna i fastigheten. Detta för att inte dra på sig andra stora kostnader som vattenläckage och funktionsnedsättningar i fastigheten.

Tekniskt sett är den generella livslängden på avloppsrör, vattenledningar samt vattenrör mellan 25-60 år. Har du då maximal otur kan du får utföra två stambyten under en period av 50 år, men det generella snittet per fastighet ligger på ett stambyte mellan en period på 45-50 år.

    

Hur kommer det sig att det har blivit mycket vanligare med stambyten idag än det varit tidigare?

Här finns det två olika huvudanledningar att stamrenoveringar och stambyten blivit mycket vanligare än tidigare. Den första är att det under perioden 1950-1975 fanns något som kallades för miljonprogrammet. Detta medförde att det under denna period byggdes massor av hus och fastigheter. Idag är de så pass gamla att de redan har eller börjar räknas in för ett stambyte.

Det andra är att det mänskliga beteendemönstret har förändrat under åren. Idag är det modernt med dusch och det normala duschandet uppgår till två gånger per dag för snittindividen. Allt detta duschande bidrar till betydligt mera fukt och vatten i badrummet än vad de gamla badkaren gjorde.

   

Hur går det att se om det är dags att utföra ett stambyte?

Tydliga tecken på att det är dags för ett övergripande stambyte eller en stamrenovering (relining) är många. Det vanligaste är givetvis att återkommande vattenskador och läckage blir allt vanligare i den berörda fastigheten.

Här ses då det i första hand av en högre energi och vattenförbrukning. Detta i sin tur leder till högre självrisk och försäkringspremier. Ett annat sätt att ta reda på om det finns ett behov av ett stambyte är att vara vaken och anlita en fastighetskonsult eller en totalentreprenör inom området för att kontrollera och testa de befintliga stammarna i fastigheten.

Även om detta kostar pengar kan det snabbt visa sig vara mera kostnadseffektivt att vara före sin tid än att betala eventuella större skador som kan uppstå vid att vänta för länge med ett stambyte.

    

Vad anser försäkringsbolagen om stambyte?

Som vanligt ser försäkringsbolagen till sitt bästa, men i detta fall är faktiskt deras regler också det bästa för alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Här fungerar det så att när läckage och vattenskador ökar och detta tas ut på försäkringen, kontrollerar automatiskt försäkringsbolagen när ett stambyte på den gällande fastigheten senast utfördes.

Det första som händer är sedan att premien går upp samt att självrisken för vattenskador ökar kraftigt. Är det sedan länge sedan ett stambyte utfördes och skadorna fortsätter öka, samt att fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen inte gör något åt detta.

Ja, då kan det bli så illa att försäkringsbolaget beslutar om att fastighetens försäkring inte längre uppfyller kravet för att kunna försäkras mot vattenskador.

    

Blir det billigare att betala renovering av vattenskador istället för att stambyta?

När det är dags för ett stambyte och ökade vattenskador på grund av detta ökar lavinartat, kommer det inte att finnas något val. Det kommer definitivt inte att kunna komma undan billigare med att bara betala och åtgärda de enskilda skador och läckage som uppstår. Detta tar inte bort behovet av ett stambyte.

Här kommer den bästa lösningen vara att utföra det stora stambytet så fort som möjligt. Detta leder alltid till mindre kostnader i längden, samt att även den fastighet som stambytet utförts i ökar i värde.

Trots att vetskapen om detta redan finns hos de flesta fastighetsägare och bostadsrättsföreningar beräknas de svenska fastigheternas vattenskador uppgå till cirka 100 miljoner per vecka. Utslaget på ett helt år handlar det om 5 miljarder kronor som försäkringsbolagen oftast får punga ut med.

    

Vem eller vilka tar det slutgiltiga beslutet om att ett stambyte ska utföras? (Specifikt för Brf Pärongården)

När det gäller beslutet att utföra ett stambyte i en bostadsrättsförening, är det styrelsen beslut (bostadsrättsföreningens underhållsskyldighet enligt 7 kap 12 § bostadsrättslagen).

Däremot måste en medlemmarna rösta i en föreningesstämma gällande 2 saker (taget från propositionen till Brf Pärongårdens extra föreningesstämma 2022-10-20):

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att föreningen övertar medlemmens underhållsansvar i lägenheterna i berörda utrymmen under ombyggnads- tiden med anledning av rörbyten och därmed sammanhängande åtgärder. Beslutet innebär att medlemmarna godkänner att föreningen övertar underhålls- och reparationsansvar under den tid då arbete sker i bostadsrätten, det vill säga under tiden då badrum och kök etc byggs upp efter rörbytet (Föreningens stadgar: 42 § Gemensam upprustning).
Beslutet ska fattas med enkel majoritet.

Styrelsen föreslår även att stämman beslutar att föreningen ges rätt att utföra de förändringar i bostadsrätterna som uppkommer med anledning av ny rördragning i badrum och kök i samband med upprustning av rörstammar.
Beslutet ska fattas med 2/3 majoritet på stämman.
Ej närvarande medlemmar kan i efterhand lämna sitt samtycke.
I det fall någon inte lämnar sitt samtycke måste beslutet för sin giltighet dessutom godkännas av hyresnämnden (Bostadsrättslagen 9 kap 16§ punkt 2).