Andrahandsuthyrning

All uthyrning i andra hand behöver godkännas av styrelsen och godkänns i max 1 år, varvid ny ansökan behöver göras.

Ansökan skickas till styrelsen. Enligt stadgarna har föreningen rätt att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning.

PDF-fil, 140.07 kB