I föreningen finns en trädgårdsgrupp som hjälper till med förslag på hur vi ska ha det på vår gård samt plantering av växter. I Trädgårdsgruppen är man med för att man har intresse för blommor och utemiljö, men också för att man vill bidra med tid och kunskap i föreningen. Trädgårdsgruppen är inte en av stämman vald grupp, utan medlemmar som själva vill engagera sig, och därför har Trädgårdsgruppen en tät kommunikation och beslut tas i samråd med styrelsen som fått uppdraget att förvalta fastighet och gård.

Vill du vara med i Trädgårdsgruppen, eller har du idéer på hur vi kan utveckla och ta hand om vår gård?

Pärongårdens Trädgårdsgrupp på Facebook

Trädgårdsgruppen

Kalender
  • Boinfomöte med projektledare
    2022-10-11 18:30
  • Extra föreningsstämma
    2022-10-20 18:30
  • Ordinarie årsstämma
    2023-05-16