30 jan 2024

Förtydligande gällande utsortering av matavfall

2024-01-30 12:31

Sedan en tid är det i Stockholm obligatoriskt att sortera ut matavfall från hushållssoporna. Detta är dock i dagsläget undantaget flerbostadshus med sopsug. BRF Pärongården berörs alltså av detta undantag.

Vi har dispens fram till sensommaren/hösten 2024. Då kommer vi sortera matavfall i särskilda gröna plastpåsar, som sedan separeras från restavfallet i Stockholms stads nya eftersorteringsanläggning. Här kan du läsa mer om sortering i de gröna plastpåsarna.

12 jan 2024
Nya stadgarna

Nya stadgarna

2024-01-12 14:39

Nu finns föreningens nya stadgar på hemsidan.