OBS! Föreningslokalen är stängd för bokningar fram tills efter pågående stambyte. 

  

Fest- och samlingslokalen hittar ni på hörnet bredvid tvättstugan.

Bokning sker via vårt elektroniska bokningssystem. Du loggar in här: "Aptus Bokning i webbläsare" eller via app.
Hämta i Appstore: Aptus Bokning
Hämta i Google Play: Aptus Bokning

När bokning är gjord i Aptus Bokning, kontakta styrelsens lokalansvarig via kontaktformuläret längst ned på sidan.
Lämna dina kontaktuppgifter så att du kan nås för att hantera betalningen.

Betalning, 300 kr, sker kontant tillsammans med en deposition på 500 kr som återfås efter att städning av lokalen genomförts och kontrollerats av lokalansvarig.
OBS! Innan du betalat din bokning, är bokningen enbart preliminär.
Bokningen är preliminär tills lokalansvarig godkänt bokningen.


Uthyrningsregler:

 • Förhyraren är ansvarig för att god ordning upprätthålls i och utanför lokalen
 • Förhyraren förbinder sig att återlämna lokalen städad
 • Förhyraren ansvarar för att alla inventarier är hela och finns kvar efter uthyrningstillfället
 • Förhyraren ansvarar för att ha en giltig hemförsäkring som kan träda i kraft för eventuell skadereglering
 • Förhyraren ska ha fyllt 18 år - vara myndig
 • I de fall störningsjouren rycker ut ska förhyraren betala den avgift som faktureras Brf Pärongården
 • Hyra av lokalen kostar 300 kr. Lokalen skall lämnas städad och ingen skadegörelse får ske. Om ovanstående villkor inte uppfylls kan förhyraren efter styrelsebeslut avstängas från framtida uthyrning. Uppkomna kostnader kommer att faktureras förhyraren.
 • En deposition på 500 kr lämnas tillsammans med hyrkostnaden för lokalen och återfås efter att städning av lokalen (se lista nedan) genomförts samt kontrollerats av lokalansvarig.
 • Ska lokalen användas för ungdomsfest MÅSTE förhyraren vara tillgänglig under hela festen och vid behov avbryta den. På grund av förekommande skadegörelse vid ungdomsfester äger uthyraren rätt att neka uthyrning till sådana fester om oro för skadegörelse finns
 • Förhyraren ska vara medveten om att kostnader för skadegörelse kommer att faktureras denne.


Ordningsregler för uthyrning och anvisning för städning av lokal:

 • Störande ljud får ej tränga ur lokalen efter 22.00
 • Rökning är förbjuden i lokalen
 • Antalet tillåtna personer i lokalen är maximerat till 40
 • Kontrollera att allt är helt och meddela den du hyrt av om något gått sönder
 • Kontrollera att filterhållarna till kaffebryggarna är tömda
 • Bär ut soporna
 • Töm och gör rent kylskåpet
 • Gör rent i ugnen
 • Städa toaletterna
 • Dammsug, moppa och sopa rent golven
 • Om något annat smutsats ned än ovan nämnda se till att städa det
 • Kort sagt: Lämna lokalen i det skick du vill finna den
 • Glöm inte att låsa balkongdörren och stänga alla fönster.
PDF-fil, 252.12 kB

Kontakta lokalansvarig nedan

Fältet 'Din e-postadress *' måste innehålla en giltig e-postadress.
Fältet 'Kontaktorsak *' får inte vara tomt.
Fältet 'För & Efternamn *' får inte vara tomt.
Fältet 'Lägenhetsnummer (001-110) *' får inte vara tomt.
Fältet 'Ärenderubrik *' får inte vara tomt.
Fältet 'Beskriv ditt ärende här *' får inte vara tomt.

Du kan med hjälp av tangenterna shift eller ctrl välja flera filer i dialogen.
* anger obligatoriskt fält.