16 sep 2023

Boinfobrevet hösten 2023

2023-09-16 14:58

Hej alla pärongårdare!

Nu är senaste boinfobrevet ute. Det har skickats ut mejlledes till alla medlemmar. Har du inte fått det? Kontakta styrelsen via formuläret på hemsidan.

11 sep 2023

Välkommen på gårdsfixardag 24 september

2023-09-11 13:57

Vi samlas söndagen den 24 september kl.10 för att tillsammans göra höstfint på gården. Det finns uppdrag för alla! Lista på göromål kommer att presenteras i början av dagen och efter lunch och finnas tillgänglig på containern. Vi rensar, tvättar, sorterar, målar, klipper buskar, kör bort skräp etc.

Nytt för i år är att vi kommer ha skapande barnaktiviteter som sedan kan smycka gården. Intresserade vuxna turas om att ta ansvar för barnen där.

En del saker, såsom att olja in uteplatser och måla lekplatsens drake kan redan göras dagen innan städdagen. Hör gärna av dig till Miriam Axelsson om du är intresserad!

Container för endast brännbart avfall kommer att finnas på plats. Mer information om det kommer också. Och som vanligt: först efter att vi fyllt container under städdagen får den användas för privat bruk. Uppmuntrar till bytesmarknad i anslutning till container så att vi slänger så lite som möjligt. Bra för miljö och yteffektivt i container.

Pass 1. Kl. 10-13

Lunch (korvgrillning) kl. 13

Pass 2. 13.45-15

Välkommen!

7 sep 2023

Planerat avbrott i bredbandet 13 september

2023-09-07 15:49

På onsdag, den 13 september, kommer ett planerat underhållsarbete att ske som påverkar Pärongårdens bredbandsabonnemang.

Stockholms stadsnät meddelar att arbetet kommer att utföras mellan klockan 09:00-09:30.

Bredband, bredbandstelefoni och bredbands-tv kommer inte fungera under avbrottet.