Portkod & Blippar

För att komma in i gårdens portar används Aptus-bricka eller kod. Kontakta styrelsen om ni behöver veta er portkod.

Varje port i höghusen har en egen kod, som byts kontinuerligt. Koderna gäller fram till kl 21.00, därefter är bara öppning med blipp möjlig.
De nya koderna meddelas via informationsblad från styrelsen. Koderna skall behandlas med försiktighet och inte lämnas ut i onödan.

Vid inflytt skall 5st blippar ingå till bostad i höghus samt 2st blippar till bostad i låghus. Borttappade eller förlorade brickor SKALL anmälas försvunna (för allas säkerhet!) så att dessa kan spärras omgående.

Kontakta vår förvaltare för att spärra och/eller beställa nya blippar.
Ange hur många nya blippar du vill ha (0-5) t.ex. 2
Ange vilka befintliga blippar ni har (ingen,1,2,3,4,5) t.ex. 3,5

Varje ny blipp kostar 350kr/st  

Kontakta förvaltaren: direkt@storholmen.se / 08-520 252 00