Speciellt för stambyte i bostadsrätt

Obs! Nedan är generella frågor och svar gällande stambyte, ej specifikt för Brf Pärongården.
Text hämtad från stambyte.se

  

Kan ägare av lägenhet i föreningen som nyligen utfört omfattande renovering får någon form av kompensation?

Det vanligaste brukar vara att ett behov av stambyte inte medför någon kompensation för de medlemmar som innan och i anslutning till stambytet utfört egna renoveringar i sina privata lägenheter.

       

Hur fördelas kostnader mellan lägenhetsinnehavare och föreningen?

Här handlar detta också om något som måste beslutas vid ett av föreningens möten. Det finns inga klara och fastställda regler för hur denna fördelning ska se ut. Däremot finns det lagar som skyddar både medlemmarna och själva föreningen.

Bland annat kan inte föreningen tvinga en medlem att betala för en specifik badrumsrenovering eller en viss standard. Detta fungerar också åt andra hållet, där en medlem inte kan kräva att föreningen bekostar mera en det som anses som standard gällande ett stambyte. 

Här kommer det många gånger vara så att föreningen står för kostnader som uppkommer i samband med stambytet, medan lägenhetsinnehavarna fritt kan välja och bekosta den utrustning och inredning som de senare vill ha i sina kök och badrum.

Summan av det hela kommer i slutändan ändå bli att lägenhetsinnehavarna bekostar stambytet i form av högra avgifter till föreningen.

    

Standardlösning? Vad bekostar lägenhetsinnehavaren?

En standardlösning är det som avtalas med entreprenören vid ett stambyte i en bostadsrättsförening. Denna standardlösning är det som beslutats att föreningen ska bekosta för sina medlemmar. Detta kommer givetvis att i slutändan betalas av föreningens medlemmar genom förhöjda avgifter.

Allt som enskilda medlemmar och lägenhetsinnehavare vill utföra utöver den avtalade och beslutade standardlösningen är det också den enskilda och berörda medlemmen som får bekosta på egen hand.

    

Finns det möjligheter att bygga om till större badrum/kök under ett stambyte samt ändra dispositionen i dessa rum?

Ja, som ägare av en lägenhet och medlem i en bostadsrättsförening kommer det alltid att finnas möjligheter till egna val och önskemål i samband med ett stambyte i fastigheten. Om du som ägare anser att ett badrum ska byggas ut, eller att en toalett ska bli större och inkludera en dusch, badkar eller bubbelpool kan detta ordnas och meddelas entreprenören innan stambytet påbörjas.

Likaså disposition av rören som ansluts till armaturen i badrum och kök kan förändras och förflyttas såvida fastighetens konstruktion tillåter detta. Alla ändringar utöver de som avtalats i samband med stambytet tillsammans med alla medlemmar, kommer dock att bekostas av den medlem som vill ha ytterligare förändringar utförda.

    

Är det möjligt att slippa renovering av badrummet?

När det är dags för ett stambyte i en bostadsrättsförening, kommer detta att beslutas om på ett möte där alla viktiga beslut kommer att tas. Det enda som krävs är att detta möte har en närvaro som tillser att mötet har en beslutande kapacitet i föreningen.

Den standardlösning som beslutas om vid detta möte är det som varje medlem i föreningen måste acceptera. Med det sagt går det oftast inte att slippa en badrumsrenovering i samband med att ett stambyte utförs i fastigheten.

Dock kommer föreningen inte att kunna kräva att enskilda medlemmar ska bekosta en standardlösning gällande renoveringen av badrummet ur egen ficka. Detta måste alltid avtalas och beslutas om så att denna del av stambytet alltid bekostas i form av höjda avgifter.

    

Går det att sätta in det gamla badrummet utan extra kostnad?

Nej, generellt sett kommer det gamla badrummet inte gå att sätta in då det gäller den gamla armaturen såsom handfat och toalett. Detta med anledning av att det finns tätningar som förstörs när de tas loss och att dessa kostar så mycket att det blir mera kostnadseffektivt att sätta in ny armatur i badrummet.

Gällande möbler och badrumsinredning kan naturligtvis den gamla monteras upp igen efter att badrummet återställts eller renoverats. Detta är dock alltid något som diskuterats vid tidigare möten i föreningen, där ett standardpaket som ingår i det totala stambytet har framtagits till alla dess medlemmar.

    

Måste badrummet tömmas på alla prylar?

Ja, alla badrum och toaletter i en lägenhet måste helt och hållet tömmas på all inredning, armaturer samt alla de prylar som i vanliga fall förvaras i dessa rum. Detta med anledning av att väggar, tätskikt samt golv måste rivas ned och bilas upp för att kunna komma åt och resa de gamla rörstammarna i fastigheten.

Många gånger måste även köket i lägenheterna demonteras, så att de som ska utföra stambytet kan komma åt alla de olika rören som måste bytas ut.Många gånger måste även köket i lägenheterna demonteras, så att de som ska utföra stambytet kan komma åt alla de olika rören som måste bytas ut.

    

Vilka andra tillval och uppgraderingar kan göras i samband med ett stambyte?

Efter som det handlar om ett stambyte i en bostadsrättsförening, där alla de olika medlemmarna själva privat äger sina lägenheter kommer det gå att utföra mycket. Egentligen finns det inget som kan nekas då det alltid är ägaren som bestämmer hur deras lägenheter ska se ut och fungera samt vilken standard de ska hålla.

Här kan det oftast väljas allt från kakel och klinker samt badrumsutrustning till nytt kök, nya golv och ibland även en totalrenovering. Det enda som kan sätta käppar i hjulet är vad den entreprenör som valts kan utföra.

Detta kan då medföra att en lägenhetsinnehavare vissa gånger måste utföra alla de saker de önskar efter stambytet. Anledningen till det brukar vara att föreningen motsätter sig att någon tar in andra entreprenörer under den tid som stambytet pågår.

Vid valet av oss blir detta aldrig något problem. Här finner alla en erfaren entreprenör inom bygg och anläggning som kan ta på sig alla de olika ombyggnader och renoveringar som en lägenhetsinnehavare vill utföra i samband med sitt stambyte.