Om Dalen


Historia

Namnet Dalen kommer från ett torp som uppfördes i området på 1700-talet, vid nuvarande Bersågränd, torpet revs 1971. Torpet Dalen tillhörde säteriet Enskede gård. Området var från början främst bevuxet med skog men 1911 anlades Dalens koloniträdgårdar i området.

Dalen röjdes upp i slutet av 1960-talet för att bereda plats för ett nytt sjukhus och 1965 sades samtliga kolonistugor upp. Ambitionen var att bygga det största sjukhuset i norra Europa. Planerna ändrades dock och projektet skrinlades 1970, då landstinget satsade på Huddinge sjukhus istället. Av de stora planerna blev det istället Dalens sjukhus, ett långvårdssjukhus som rymdes på en fjärdedel av området.

   

Det moderna Dalen

Planeringen av nuvarande Dalen påbörjades under hösten 1973 av Stockholms Stadsbyggnadskontor genom arkitekt Leif Blomquist. Svenska Bostäder fick markanvisningen och Dalen började byggas 1979 och var färdigbyggt 1982. Bostäderna anlades på det före detta koloniområdet som brändes upp 1969 i samband med planerna på storsjukhuset, 42 stugor finns fortfarande kvar i utkanten av området.

I området finns Dalens Centrum med det sedvanliga utbudet av butiker samt simhall, bibliotek och ett servicehem. Dalens sjukhus med servicehemmet ligger i östra utkanten av området.

I början av 2000-talet uppförde Svenska bostäder 170 nya hyresrätter som numera begränsar Dalen mot norr och Sofielundsvägen nära tunnelbanestationen Blåsut. Inflyttningen skedde år 2009.

Söder om Dalens område ligger Kvarteret Barnmorskan, som är ett nybildat kvarter. Barnmorskan 1 och 2 anlades mellan Åstorpsringen och Dalgårdsvägen, inte långt från Gamla Tyresövägen. På fastigheten uppfördes åren 2008–2010 ett bostadsområde bestående av 22 radhus som uppmärksammas genom sin kontrastrika färgsättning med svarta och vita fasader.

Mellan 2009 och 2010 ombildades större delen av de 14 gårdarna i Dalen till bostadsrättsföreningar. Ekgården ombildades redan i början av 2000-talet så idag finns det totalt 10 bostadsrättsföreningar i Dalen

   

Bostadsrättsföreningar

Lindgården
Fastighet: Dalen 4
Hemsida: http://www.lindgarden.net/
Kontakt: styrelsen@lindgarden.net

Äppelgården
Fastighet: Dalen 5
Hemsida: http://www.brfappelgarden.se/
Kontakt: styrelsen@brfappelgarden.se

Videgården
Fastighet: Dalen 8
Hemsida: https://www.videgarden1.se/
Kontakt: videgarden1@gmail.com

Plommongården
Fastighet: Dalen 9
Hemsida: http://plommongarden.se/
Kontakt: info@plommongarden.se

Grangården
Fastighet: Dalen 10
Hemsida: http://www.dalen10.se/
Kontakt: info@dalen10.se

Ekgården
Fastighet: Dalen 12
Hemsida: http://www.ekgarden.nu
Kontakt: styrelsen@ekgarden.nu

Hagtornsgården
Fastighet: Dalen 14
Hemsida: https://hagtornsgarden.bostadsratterna.se
Kontakt: styrelsen@hagtornsgarden.info

Körsbärsgården
Fastighet: Dalen 15
Hemsida: http://www.brfkorsbarsgarden.se/
Kontakt: info@brfkorsbarsgarden.se

Pärongården
Fastighet: Dalen 16
Hemsida: https://www.parongarden.se/
Kontakt: styrelsen@parongarden.se

Lönngården
Fastighet: Dalen 19
Hemsida: http://www.lonnparken.se/
Kontakt: styrelsen@lonngarden.se

  

Hyresrätter

Kastanjegården
Fastighet: Dalen 3

Rönnbärsgården
Fastighet: Dalen 6

Hasselgården
Fastighet: Dalen 7

Poppelgården
Fastighet: Dalen 11

Smultrongården
Fastighet: Dalen 13, är simhall, bilbilotek och äldreboende.

Fritidsgården
Gården Dalen: http://www.stockholm.se/-/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=17856b322f1e45bf849a6085ed3f5b70

Dalsidan (Nyproduktion 2017)
Fastighet: Dalsidan 1
Åstorpsringen, 4 hus, totalt 50st hyreslägenheter
Hemsida: https://maxerabostad.se/projekt/

Kolonisten
Fastighet: Kolonisten 1
Dalgränd
Hemsida: https://www.svenskabostader.se/omraden/soderort/gamla-enskede/kolonisten-1

Kolonistugan
Fastighet: Kolonistugan 1
Åsgärdevägen
Hemsida: https://www.svenskabostader.se/omraden/soderort/gamla-enskede/kolonistugan-1

Dalen 21  (Nyproduktion)
Vid Dalens centrum planerar Svenska Bostäder att bygga cirka 140 lägenheter vid Åstorpsringen. I dag står det ett parkeringshus på tomten.
Byggstart 2022 / Inflytt 2025
Hemsida: https://www.svenskabostader.se...

  

Wikipedia:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Dalen

   

Facebook grupper:

Dalen Dear Dalen
Enskedebor
Skänkes i Dalen
Sälj lokalt i Dalen
Dalendagen - Loppis i Dalen
Dalen Stockholm

   

Fältassistenter

Info från och om Fältarna Enskede Årsta Vantör finns bl.a. här: https://www.facebook.com/faltarna.eav/

   

Stadsdelsförvaltningen

Stockholm Stad - Enskede Årsta Vantör