Utrymmen

På Pärongården har vi:

- Två cykelrum, ett vid port 160 och ett vid port 164. Båda öppnas med Aptus-brickan. Kommer du inte in, kontakta styrelsen.

- Ett trädgårdsrum, vid port 185. Här förvaras allt trädgårdsrelaterat som används av Trädgårdsgruppen samt under de gemensamma fixardagarna.

Här finns även pirra att låna. Kontakta styrelsen om du vill låna den.

- En festlokal för uthyrning. 

Boka lokalen här.
Kontakta styrelsen här.