Utrymmen

På Pärongården har vi:

- Två cykelrum, ett vid port 160 och ett vid port 164. Båda öppnas med Aptus-brickan. Kommer du inte in, kontakta styrelsen.

- Ett snickarrum, bredvid port 160. Kontakta styrelsen om du behöver använda snickerirummet (OBS för närvarande ej tillgängligt)

- Ett trädgårdsrum, vid port 185. Här förvaras allt trädgårdsrelaterat som används av Trädgårdsgruppen samt under de gemensamma fixardagarna.

Här finns även pirra för trappor, bra i låghusen. Kontakta styrelsen om du vill låna den.

- En festlokal för uthyrning. 

Boka lokalen här.
Kontakta styrelsen här.