Tidsfrågor för ett stambyte

Obs! Nedan är generella frågor och svar gällande stambyte, ej specifikt för Brf Pärongården.
Text hämtad från stambyte.se

       

Vad är den generella tiden ett stambyte tar i varje enskild lägenhet?

Vid ett stambyte går det egentligen aldrig, att exakt att säga hur lång tid arbetet kommer att ta i varje enskild lägenhet. En av anledningarna till detta kan vara att det uppstår oförutsedda hinder.

Annat kan vara att något händer i en annan lägenhet där stora delar av arbetsstyrkan måste sättas in. Om ett stambyte går som det ska och all den utförda planeringen fungera, brukar i allmänhet en beräkning på mellan 7-8 veckor per lägenhet uppskattas.

Givetvis arbetas det också med ett flertal lägenheter parallellt. Dock kan det av olika anledningar ta upp till 10 veckor vissa gånger innan arbetet blir klart i vissa lägenheter och fastigheter.

   

Hur lång tid tar det fysiska arbetet för ett komplett stambyte i en fastighet?

Precis som med enskilda lägenheter är det inte möjligt att exakt beräkna hur lång tid ett stambyte kommer att ta. Hur som helst kommer det alltid att finnas ett kontrakt mellan entreprenören och fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som har ett datum då allt måste vara klart.

Detta datum har dock väl tagits till så att det även inkluderar eventuella oförutsedda händelser under projektet. Detta med anledning att entreprenören oftast kommer att beläggas med böter för att inte vara färdig med projektet enligt det skrivna kontraktet. Att sedan försöka fastställa en generell tid för hur länge det fysiska arbetet vid stambyte kommer att ta är helt omöjligt av andra anledningar.

Här är detta individuellt för varje fastighet. Detta beroende på antalet lägenheter i paritet med entreprenörens personalstyrka. Sedan kan många gånger extra tid tillkomma om andra renoveringar gjorts som tillval vid ett stambyte.

    

Vad är den totala tiden för ett komplett stambyte från planering till slutbesiktning?

Även här är detta mycket svårt att säga. Vissa stambyten har en snabb planering och en mindre fastighet med akut behov. Här finns det en möjlighet att ett stambyte från planering till slutbesiktning kan vara klart på bara 12 månader.

I andra fall kan planeringen dra ut på tiden samt att det handlar om ett helt bostadsområde. I det fallet kan det ta allt från 2-5 år beroende på entreprenörens storlek och arbetskraft. Det normala är dock att ett stambyte från planering till slutbesiktning tar mellan 2-3 år.    

    

Hur påverkas boende av ett stambyte under planering?

Under en planering av ett stambyte kommer de boende inte alls att påverkas av detta. Här kan det högst inträffa att någon vill komma in och mäta samt göra en besiktning av lägenheterna. I det fallet talas det om den eventuella fysiska påverkan som en planering av stambyte kan medföra.

Givetvis kan boende påverkas på det mentala planet vid en planering av stambyte i fastigheten. Speciellt jobbigt kan detta kommande projekt kännas för gamla, sjuka, rörelsehindrade samt de med funktionsnedsättningar.

Hur som helst brukar allt gå att lösa på bästa sätt. I det fallet någon känner oro inför ett stambyte är det extra viktigt att gå på informationsmöten och att ta del av all den skrivna informationen.

   

Påverkas de boende av ett stambyte även efter att arbetet i deras enskilda lägenhet har slutförts?

Efter att det fysiska arbetet vid stambyte har utförts i en lägenhet ska egentligen bara en positiv påverkan infinna sig, vilket det i de flesta fall också gör. I och med att många lägenheter renoveras parallellt, så kommer det oftast också vara så att stambytet går mot sitt slut.

Hur som helst kommer alltid viss påverkan av det arbete som kan kvarstå i fastighetens gemensamma utrymmen samt andra lägenheter påverka alla boende så länge stambytet inte har avslutats. Även efter ett avslut kommer det vara ett flertal besiktningar som ska utföras, men dessa brukar oftast kännas som något positivt och det som verkligen definitivt avslutar denna annars mycket jobbiga period.

    

Under vilka tider kommer hantverkare och personal normalt att behöva tillgång till lägenheter under den fysiska delen av ett stambyte?

Att säga precis när en viss lägenhet kommer att renoveras under ett stambyte är mycket svårt. Normalt sett går det att göra en preliminär uppskattning samt i vilken ordning de olika lägenheterna ska tas. Det generella är att varje lägenhet kommer att beröras av hantverkare mellan 6-7 veckor, och ibland upp till 10 veckor beroende på standard och tillval.

Om frågan gäller vilka tider varje dag som hantverkare kommer att springa ut och in samt arbeta i din lägenhet, så kommer detta att vara under vanliga arbetstider för byggsektorn. Med andra ord kan det vara 07.00-16.00 eller 08.00-17.00. Ibland också en timma senare på morgonen då detta avtalats i kontrakt.

Om ingen särskild information ges, kommer heller enbart arbete att utföras under helgfri mån – fre. Detta betyder att det finns tid för vila och paus under lör – sön.