Egna val samt från och tillval vid stambyte

Obs! Nedan är generella frågor och svar gällande stambyte, ej specifika för Brf Pärongården.
Text hämtad från stambyte.se

    

Vad kommer att hända med badrum och kök vid ett stambyte?

Att utföra ett stambyte utan att renovera badrummen i en fastighet är det sällan någon som gör. Detta då det måste rivas så mycket, att enbart återställning innebär en helrenovering i vilket fall.

Gällande köken är det lika vanligt att återställa dessa som det är att hel-renovera dem. I och med det vet du vad som kommer att hända med ditt badrum. Det kommer att bli helt nytt och uppdaterat till modern standard om inget annat informerats om.

Gällande köket kommer information om detta ges under olika informationsmöten eller vid möten i bostadsrättsföreningen. Idag har fastighetsägare ofta så mycket tillval till sina hyresgäster, att de nästan har lika stora valmöjligheter vid ett stambyte som de vilka äger sin bostad.

I det fallet handlar det också om möjligheten att göra tillval av olika renoveringar och standard vid ett stambyte.

    

Kan boende välja vilken inredning de önskar i badrum och kök efter stambytet?

Som ägare av en lägenhet i en bostadsrättsförening, kommer det de flesta gånger gå att välja fritt vilken inredning som ska finnas i badrum och kök efter ett stambyte och renovering. Gällande inredningen kan du som äger din lägenhet alltid vänta med detta och utföra arbetet på egen hand eller via en annan entreprenör.

Som hyresgäst finns det vissa gånger möjligheter att även här välja inredning gällande kök och badrum efter ett stambyte. Det vanligaste är dock att det finns ett antal olika val att göra, där fastighetsägaren valt ut grundsortimentet. Beroende på hyresgästens val kan även olika hyror för olika standard i lägenheterna komma på tal.

   

Kommer badrum och kök ha samma disposition efter slutfört stambyte?

För alla de som bor i ett hyreshus är det oftast normal standard att dispositionen på de gamla och nya stammarna i varje enskild lägenhet bevaras. Detta betyder då att toalett, handfat samt dusch hamnar på sina vanliga platser även efter stambytet och badrumsrenoveringen.

Skillnader kan förekomma, och är vanligast om kassettstambyte eller prefabstambyte blir de valda metoderna i lägenheterna. Att det blir samma disposition i badrum och toaletter är aven det mest förekommande vid stambyte i en bostadsrättsförening.

Här kan det dock vid vissa tillfällen vara så att lägenhetsinnehavare vill passa på att bygga om eller bygga ut toaletter och badrum. I det fallet finns det ytterligare en aspekt som kan tillföra en förändring i dispositionen i badrum och toaletter vid ett stambyte.

    

Hur går det till att göra egna val och är detta en möjlighet vid stambyte?

Att göra egna val erbjuds nästan alltid i någon form vid dagens moderna stambyten. Här kan detta handla om allt från små val av badkar eller duschhörna, design och färg på kakel och klinker eller större val som köksutrustning och badrumsinredning.

De största valen erbjuds helt naturligt i bostadsrättsföreningar där alla är ägare av sina egna lägenheter, men också får betala hela summan för den inredning de gör valet av. För hyresgäster kan det finnas små val som inte alls behöver betalas eller påverkar hyran. Detta medan vissa hyresvärdar även erbjuder val av olika inredningspaket för badrum och kök vid ett stambyte.

Att göra dessa val är enkelt. Här får du reda på vilka val som finns och kan göras vid informationsmöte inför ett stambyte, där du också får reda på när dessa val måste vara gjorda för att ge entreprenören tid att planera och beställa.

   

Erbjuder fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen olika material och inredning?

Som ägare av en lägenhet i en bostadsrättsförening, kan det förekomma att föreningens medlemmar beslutar att entreprenören ska ta fram de olika valen. Det vanligaste är dock att det inte erbjuds något material av själva bostadsrättsföreningen, utan att varje enskild lägenhetsinnehavare måste se till att detta finns inför det arbete och den renovering som ska utföras.

För hyresgäster är det omvänt. Här är det nästan alltid fastighetsägaren som bestämmer. Det vanligaste är att denne tar hand om alla de olika valen av material och inredning, och bara erbjuder valet av dusch eller badkar samt eventuell färg på kakel och klinker. Det är också vanligt att det erbjuds olika tillvalspaket, där hyresgästerna kan göra ett standardval eller ett exklusivare val som medför en extra hyresökning.

    

Vilka förändringar kan göras i en lägenhet i samband med ett stambyte?

Egentligen finns det inget som hindrar någon typ av förändring i de lägenheter som finns i en fastighet i samband med ett stambyte. Här är stambytet i sig en så pass stor process, att bara detta medför stora ingrepp på fastigheten.

Med anledning av detta brukar de flesta bostadsrättsföreningar och fastighetsägare utföra många andra renoveringar och ingrepp på samma gång. Anledningen till detta är att skapa en kostnadseffektivitet, och inte i ett senare skede behöva riva något som redan renoverats.

De olika saker som är vanligast att utföra på samma gång som ett stambyte är fasadrenovering, badrumsrenovering, köksrenovering samt fönsterbyte ända upp till en totalrenovering av varje rum, yta och lägenhet i den berörda fastigheten.

    

Finns det hantverkare som kan utföra de ändringar jag önskar, eller kan jag anlita en annan firma som gör mina renoveringar under stambytet?

I detta fall kommer det vara beroende av vilka rättigheter du har att utföra egna förändringar i lägenheten. Helt naturligt gäller då detta i första hand lägenhetsinnehavare i en bostadsrättsförening. Dina möjligheter att utföra andra, eller de, ändringar du önskar bottnar också i om den entreprenör som anlitats har kapaciteten och kunskapen att utföra dem.

Normalt sett brukar det vara skrivet i kontrakt att det inte får tas in andra entreprenörer privat under stambytets fysiska arbete. Även om det inte står skrivet i ett kontrakt, brukar det anses att detta inte är effektivt, då andra entreprenörer kan påverka effektiviteten av stambytet på ett negativt sätt.

Här är det alltid bättre att vänta med att utföra dessa ändringar till ett senare skede om inte den entreprenör som anlitas för stambytet har möjligheter att utföra uppdraget.

    

Vilka förutsättningar finns det för egna val i bostadsrättsföreningar?

Som ägare av din lägenhet i en bostadsrättförening har du alltid möjligheter att göra egna val vid ett stambyte i fastigheten. Här är det du som har den fulla rätten att bestämma hur ditt badrum, toaletten samt köket ska se ut efter att stambytet har utförts.

Det blir också du själv som får stå för de kostnader som dina egna tillval och förändringar, utöver kontraktet genom föreningen, medför vid arbetet i din lägenhet.

    

Vilka förutsättningar finns för egna val som hyresgäst?

För hyresgäster så kommer förutsättningarna gällande egna val under och efter ett stambyte alltid att vara begränsade. Denna begränsning sätts av fastighetsägaren. Om det är en mindre fastighetsägare kanske det inte alls kommer att finnas några egna val.

När det gäller de större fastighetsägarna och hyresvärdarna, erbjuder de oftast ett urval av olika paketlösningar för inredning samt även vissa gånger möjligheter att välja kakel och klinker samt inredning i kök och badrum.