23 maj 2023

Årsstämman uppskjuten

2023-05-23 14:26

Pga förseningar hos vår ekonomiska förvaltare kommer kvällens planerade årsstämma att skjutas upp.
Ny tid är 12 juni 18.30 i Föreningslokalen.

Kallelse kommer.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen