Gården

Gården inkluderar all mark som tillhör fastigheten Dalen 16, dvs även en del mark utanför gården, ca 2-3 meter utanför runtom.
Allén och övriga ytor som ej tillhör gårdar tillhör Stockholm Stad och sköts av Parkförvaltningen.

Vår fina gård får kärlek och underhåll av Pärongårdens Trädgårdsgrupp och av Tingvalla Markservice. 

Vi värnar om en ren, säker, bilfri och trivsam utemiljö. 
Skräp, fimpar och snuspåsar slängs i för dem avsedda kärl. Dessa töms 1 gång per vecka.
Observera att rökning inte är tillåten i anslutning till lekplatserna.

Husdjur får inte rastas på gården

Visa hänsyn och var rädd om föreningens gemensamma saker, t ex trädgårdsmöbler och planteringar.

Bilfri gård

Då gården är bilfri kommer vi hålla bommen från Grusåsgränd låst.

Bommen får endast låsas upp och användas av föreningens förvaltare, entreprenader på uppdrag av styrelsen samt utryckningsfordon.

Vid hemleveranser är vi tacksamma om ni meddelar bud att inte köra in på gården.