Säkerhet under ett stambyte

Obs! Nedan är generella frågor och svar gällande stambyte, ej specifikt för Brf Pärongården.
Text hämtad från stambyte.se

   

Vilken säkerhet finns om ägodelar skulle försvinna eller skadas under ett stambyte?

När det gäller dina ägodelar vid stöld eller skada under ett stambyte, kommer detta vara de boendes hemförsäkring som går in och täcker. Naturligtvis ska du alltid se till att kontrollera ditt försäkringsavtal, och om några oklarheter skulle finns ska du naturligtvis kontakta ditt försäkringsbolag.

    

Gäller min hemförsäkring vid ett stambyte?

Ja, de allra flesta hemförsäkringar gäller även vid ett stambyte. Många försäkringsbolag vill dock att den som innehar försäkringen meddelar dem att ett stambyte ska ske.

    

Kommer alla hantverkare att ha tillgång till nycklarna för min lägenhet under stambytet?

Nej, normalt sett är det ingen som har tillgång till de vanliga nycklarna vid ett stambyte. Detta såvida det inte handlar om en mycket liten fastighet som informerar om att de vanliga nycklarna kommer att användas.

Det normala förfarandet är att ditt vanliga lås bytes ut mot ett polislås, där du som boende får tre nycklar. Till detta lås kommer även nycklar att delas ut till de som behöver tillträde till din lägenhet under tiden som stambytet sker. Efter stambytet är klart, kommer ditt vanliga lås att återmonteras och det är som vanligt bara du som har nycklarna till detta lås.

Om du av någon anledning skulle behöva mera än tre nycklar till det tillfälliga låset under den tid som stambytet sker i din lägenhet, tar du kontakt med antingen entreprenören, din bostadsrättsförening/fastighetsägaren eller projektansvarig för stambytet.

    

Vad kännetecknar att alla de som vistas i och utanför lägenheterna verkligen är hantverkare som ingår och arbetar i projektet?

Här är det mycket vanligt att alla seriösa entreprenörer är mycket noga med att hålla en hög säkerhet. Vid informationsmöte innan stambytets fysiska arbete tar fart, får du alltid tydlig information om hur du ska kunna identifiera och vara säker på att bara behörig personal befinner sig i din lägenhet under stambytet.

Det första du ser detta på är att de alltid har arbetskläder som tydligt visar upp det företag de jobbar för. Utöver detta finns något som kallas för ID06-legitimation. Om du någon gång skulle vara osäker på en person ska denne alltid kunna visa upp sin ID06-legitimation.

Efter detta kan du via projektansvarig, fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen eller vis kontakt med entreprenören alltid kontrollera och verifiera dessa uppgifter.

   

Vad är riskerna att vistas i en lägenhet under ett stambyte?

Att det skulle finnas några speciella risker att vistas i en lägenhet för en fullt frisk person under ett stambyte existerar egentligen inte. Naturligtvis blir det smutsigt, bullrigt och dammigt. Det värsta som kan hända är att någon som jobbar glömmer en sak på golvet vid städning.

Med det sagt kommer alla fullt friska människor utan någon form av handikapp eller funktionshinder inte behöva frukta att ett stambyte medför några risker. Om det var fallet skulle inte möjligheten att utföra ett stambyte med kvarboende tillåtas av berörda myndigheter.

De gånger det kan finnas risker att vistas i sin lägenhet under ett pågående stambyte är när det handlar om lägenheter där de boende är gamla, rörelsehindrade, lider av funktionsnedsättningar eller sjukdomar. Som några exempel kan det medföra stora risker vid kvarboende under ett stambyte för personer med KOL, astma eller svåra allergier.

Naturligtvis kan det också medföra risker för barn att vistas i en lägenhet under pågående stambyte. Här handlar detta dock om hur bra uppsikt de ansvariga för barnet har. Om normal kontroll och uppsikt finns, så är ej heller detta något som medför några stora risker.