Skyddsrum

Styrelsen informerar om skyddsrum i BRF Pärongården i Enskededalen

Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina och det oroliga omvärldsläget har det till styrelsen kommit frågor om hur det funkar med skyddsrum i vårt närområde.

Under höghuset (mellan portarna Grusåsgränd 164 och 185) i vår förening finns i källaren ett skyddsrum för 275 personer för tider av ofred och höjd beredskap i Sverige. Utrymmet är tydligt utmärkt som skyddsrum, men det används som förråd för boende idag.

Vi som BRF och fastighetsägare har ansvar för att utrustning finns, att skyddsutrymmet fungerar och öppnas upp vid höjd beredskap. De är boendes / skyddssökandes ansvar att iordningsställa förrådet till fullt fungerande skyddsrum inom 48 timmar vid förhöjd beredskap. I praktiken innebär det att förråden ska tömmas för att ge plats åt skyddsrumsmaterial (vattenkärl, torrtoaletter, m.m.).

Så är de flesta skyddsrum i Sverige är utformade idag.

Läs mer här: https://www.krisinformation.se/artiklar/skyddsrum---sa-funkar-det

I övrigt vill styrelsen tipsa om broschyren “Om krisen eller kriger kommer” från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

https://rib.msb.se/filer/pdf/28494.pdf