!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

Hyra ut lägenheten i andra hand

All uthyrning i andra hand behöver godkännas av föreningen (styrelsen) och godkänns i max ett år, varvid ny ansökan behöver göras.

Fyll i blanketten längst ned på sidan (Andrahandsuthyrning.pdf) och lämna in till medlem i styrelsen, beslut tas vanligtvis vid nästa ordinarie styrelsemöte.

Vi tar ut en kostnad för andrahandsuthyrning.

Vid frågor kontakta Brf Pärongården

Ändrade ägandeförhållanden

Vid ändrade ägandeförhållande skickas ett avtal som visar hur resterande andel av lägenheten förvärvats, gåvobrev alternativ köpebrev.

Detta avtal postas till Storholmen i original på adress enligt nedan.

Brf Pärongården tar ut en överlåtelseavgift för detta.

Brf Pärongården
c/o Storholmen Förvaltning 639
Blasieholmsgatan 4 A
111 48 Stockholm

Flytt Fortum

Se Flytt_Fortum.pdf nedan för agerande vid flytt.

 

Dokument

Andrahandsuthyrning.pdf 2013-07-05
Flytt_Fortum.pdf 2014-12-01