!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

För mäklare

Vanliga frågor vid försäljning och köp

 
Fråga: Vad är det som ingår i månadsavgiften? Till exempel värme, vatten, kabel-tv, bredband, bostadsrättstillägget etc.
- De saker du nämner, samt tillgång till tvättstuga, trapphusstädning samt hämtning av grovsopor
 
Fråga: Har föreningen några garageplatser? Hur många? Kostnad? Kö?
- Svar nej. Vi hänvisar här till Stockholm parkering. Kötid ca ca  2 år, men beroende på garage

Fråga: Har föreningen några p-platser? Hur många? Kostnad? Kö?
- Svar nej. Även här hänvisas till Stockholm parkering. Kötid okänd
 
Fråga: Finns kabel-tv? Vilken leverantör? Ingår kabel-tv i avgiften?
- Vi är ansluta till ComHem. Ett basutbud ingår i avgiften
 
Fråga: Stämmer det att stadsnät finns indraget till lägenheterna? Är föreningen bunden till någon särskild leverantör? Ingår bredband i månadsavgiften?
- Vi är kollektivt anslutna till Stockholms stadsnät sedan 1 oktober 2016. Fiberbredband med hastighet 1 000/1 000 Mbps ingår i avgiften. Läs mer här.

Fråga: Är föreningen äkta?
- Svar ja

Fråga: När köpte föreningen fastigheten?
- Den 18 februari 2010

Fråga: Hur många hyresrätter finns i dagsläget?
- 20 st den 10 mars 2017.

Fråga: Har föreningen lokaler som hyrs ut till företag? Hur många? Verksamhet?
- Pärongårdens förskola hyr lokaler på bottenplan, adressen Grusåsgränd 177-183
 
Fråga: Större renoveringar som genomförts senaste åren? Rörstambyte, elstambyte, renovering tak, fasad, fönster, balkonger, trapphus, tvättstuga, osv.
- Under 2012 genomfördes takrenovering, ventilationsbyte i låghusen samt stamspolning. Under 2014 utfördes fasadmålning, ventilationsbyte i höghusen samt målning av trapphus gjorts. Hissbyte planerat till 2015, 2016 och 2017 (sex hissar)
4 hissar är nu utbytta, de två sista (portarna 160 och 179) genomförs våren 2017. 
Under 2016 har samtliga ca 1 200 fönster renoverats.
 
Fråga: Större renoveringar/ombyggnader som planeras?
- Hissutbytet fortsätter under 2017. Delstambyte under både 2016 och 2017, men inget som påverkas i lägenheterna. Enbart i kulvertarna.

Fråga: Vad är det för uppvärmning?
- Fjärrvärme, ingår i avgiften

Fråga: Vad är det för ventilation i fastigheten?
- Höghusen är försedda med till- och frånluftssystem med värmeväxlare. Låghusen är försedda med mekaniskt frånluftssystem

Fråga: Till vilken adress ska ansökan om medlemskap skickas?
- Skickas till:

Brf Pärongården
c/o Storholmen Förvaltning 639
Blasieholmsgatan 4 A
111 48 Stockholm

Fråga: Frivilliga eller obligatoriska åtaganden? Till exempel trapphusstädning.

- Två frivilliga "fixardagar" per år, vår och höst. Trapphusstädning ingår i avgiften

Fråga: Finns det något annat som ni anser att jag som mäklare bör känna till om fastigheten/föreningens ekonomi?
- Som framgår av årsredovisningen är föreningen mycket solid med god ekonomi
 

Fråga: Finns det några planer/ beslut om att höja månadsavgiften? När och hur mycket i så fall?
- Inga sådana planer i nuläget. Ingen höjning 2017.

Fråga: Finns det några planer/ beslut om kommande renoveringar? När och vad i så fall?

Fråga: Är det något annat jag bör känna till om föreningen? 
- Inget annat än att det är Dalens trevligaste förening :-)

För övriga frågor, leta på hemsidan eller kontakta styrelsen

Uppdaterad 2018-06-19 av Oskar