!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Tvättstugan

Tvättmaskiner

Tvättstugan har fyra vanliga maskiner (F) och en grovtvättmaskin (G).

Vid bokning benäms fintvättmaskinerna F och de bokas två och två, antingen 1+2 eller 3+4.

Till vardera par av fintvättmaskiner finns ett torkskåp och en torktumlare.

Om man står framför maskinerna numreras de från vänster till höger: 1-4.

Vid bokning benäms grovtvättmaskinen G. Till den hör ingen torktumlare utan endast det torkskåp som är mitt emot det största fönstret.

Det går att boka två fintvättsmaskiner och grovtvättsmaskinen (F+G) samtidigt om maskinerna är lediga. Det går däremot inte att boka två finmaskinspass samtidigt.

Tvättpass

Max 10 pass per månad (rullande 30 dagar). Kan ej nollställas.

Grovmaskinen (G) räknas som ett pass. Ett par fintvättmaskiner (F) räknas som ett pass.

Bokat men ej utnyttjat pass räknas som ett pass.

Efterbehandlingstid för tvätten är en timme.

Exempel: Lars har bokat två fintvättmaskiner (F) samt grovtvättmaskinen (G) klockan 10:00-13:00 en lördag. Lars kan då börja tvätta i fintvättmaskinerna och grovtvättmaskinen klockan 10:00, men han kan inte göra anspråk på torkmaskinerna för de tvättmaskinerna före klockan 11:00. Används de inte kan han självklart torka och efterbehandla sin tvätt så fort tvättmaskinerna stannat. Lars kan efterbehandla sin tvätt till klockan 14:00. 

Passtider
07:00 10:00
10:00 13:00
13:00 16:00
16:00 19:00
19:00 22:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument

Tvättstugebokning.pdf 2016-01-18

Uppdaterad 2016-05-28 av Anders Fredriksson