!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Felanmälan

Felanmälan sker primärt till vår förvaltare Storholmen, dom kommer bedömma ärendet och agera utefter våra riktlinjer. Om boende önskar något utfört omgående som leder till merkostnad men inte är direkt akut kommer den boende stå för kostnaden.

 

Felanmälan (Storholmen)

All felanmälan sker direkt till Storholmen, uppge alltid ert lägenhetsnummer samt om det rör sig om hyresrätt eller bostadsrätt för enklare hantering.

Hemsida: www.storholmendirekt.se

Telefon: 0771-786 746 

Fel på säkerhetsdörrarna (Secor)

Tel: 08-774 91 19

E-post: secor@secor.se

Kontaktsida: Secor kontakt

Hissjour (I.T.K.)

Vid akut behov av hissreparatör skall Ni ringa till I.T.K Hiss AB

Tel: 08–564 350 10

E-post: info@itk.se

Kontaktsida: I.T.K. Hiss AB kontakt 

Hissjouren är öppen dygnet runt

Mindre hissfel skall dock alltid anmälas till T & T:s felanmälan

Svenska Störningsjouren

Tel: 08-568 214 00

Läs gärna sidan Ordningsregler innan ni kontaktar Störningsjouren

Kontaktsida: Störningsjouren kontakt

Bredband Bahnhof

För det kollektiva bredbandet via bredbandsskåpet

Tel: 08-555 771 50 eller 010-510 00 00

E-post: kundservice@bahnhof.se

Kontaktsida: Bahnhof Kundservice

Klotter och annan skadegörelse i Dalen

Bör anmälas direkt till Trafik Stockholm på 08-651 00 00.

Stockholm Stad har en ny app för att felanmäla som heter ”Tyck till” som gör det enkelt att förmedla vad som är problemet genom att fotografi och kartposition bifogas.

Om skadegörelse och nedskräpning i Dalen anmäls direkt och av fler personer så kommer problemen åtgärdas snabbbare. Alla bör anmäla problem som man noterar.

Tyck till-appen: http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Gator-och-torg/tycktillapp

Bilar felparkerade

När bilar står felparkerade i vändplanerna eller på Dalens Allé kan man ringa till Trafik Stockholm på 08-651 00 00 och tipsa så kommer de och bötfäller.

Här kan felparkerade bilar anmälas direkt på webben (klicka)