8 mar 2023
Medlemsenkät 2023

Medlemsenkät 2023

2023-03-08 10:00

Hej Pärongårdare!

Vi i styrelsen vill veta vad du tycker om att bo på Pärongården.
Vi har därför skapat en enkät där vi kan ta reda på hur medlemmarna tycker att föreningen sköts – vad som fungerar bra respektive mindre bra – och få in förslag på vad som kan göras bättre.
Svaren blir en bra input till styrelsearbetet under året som kommer för den styrelse som väljs på föreningsstämman.
Du är anonym och enkäten tar upp till ca 5 min att svara på och det vore fantastiskt om så många som möjligt orkar ta sig tiden.
Ni behöver inte logga in och välj alltid det alternativ ni tycker passar in bäst.

Klicka på länken för att komma till enkäten:
https://docs.google.com/forms/...

Tack!