1 nov 2023

Information från senaste trivselvandringen i Dalen

2023-11-01 00:01

Här kommer en sammanställning från den Trivselvandring som gjordes i Dalen i oktober.
Syftet är att hitta förbättringsmöjligheter i området för att öka trivseln, attraktiviteten och tryggheten. Mycket av det som tagits upp vid tidigare vandringar har lett till förbättringar, såsom bättre belysning och nya bänkar.