16 okt 2023

Har du fått brev från Ellevio om ökade kostnader?

2023-10-16 09:35

Några medlemmar i föreningen har på senare tid hört av sig till styrelsen med anledning av att de erhållit ett brev från Ellevio om att de i sitt elmätarskåp har för högt säkringstal och därmed kommer få en högre fast kostnad för sitt elavtal hos Ellevio.

Troligen har någon, det kan vara många år sedan, vid något tillfälle till dessa lägenheter bytt till säkringar med högre amperetal och dessutom utan att meddela Ellevio (tidigare Fortum) om detta. En sådan förändring måste utföras av behörig elektriker, som sedan också har som en del i sitt uppdrag att meddela Ellevio. 

De nya mätare som Ellevio nu installerat känner nu av att det i några lägenheter är en förändring i förhållande till deras registrerade uppgifter och avser därför debitera i enlighet med den prislista som gäller beroende på vilken strömstyrka som säkringarna i elskåpen är dimensionerade för. Det är en märkbart högre kostnad, som i flera fall dessutom är helt omotiverad pga att någon monterat onödigt höga säkringstal.

Om du är berörd och om du därför vill ”säkra ner” bör du därför snarast möjligt kontakta en behörig elektriker för att få bytt till 16- eller 20A-säkringar (båda dessa bör i normalfallet räcka för en lägenhet med 3-fas). Elektrikern ska därefter kontakta Ellevio, så att du inte debiteras för ett för högt strömuttag pga onödigt höga tal på dina säkringar.

Viktig information och kontaktuppgifter till certifierade elsäkerhetsföretag hittar du på Ellevios hemsida:

https://www.ellevio.se/privat/...

https://www.ellevio.se/privat/...

https://www.ellevio.se/privat/...