19 sep 2022

För info

2022-09-19 10:59

Toaletten mellan tvättstugan och föreningslokalen är tillfälligt avstängd 🛑.

Kalender
  • Boinfomöte med projektledare
    2022-10-11 18:30
  • Extra föreningsstämma
    2022-10-20 18:30
  • Ordinarie årsstämma
    2023-05-16