3 okt 2022

Extra föreningsstämma pga Stambyte

2022-10-03 21:10

Hej medlemmar.

Ikväll bör samtliga lägenhet fått en kallelse med tillhörande proposition i brevlådan för kommande extra föreningsstämma 20 oktober.
Vi hoppas så många som möjligt kan närvara.

Samma info hittar ni även här på hemsidan under Medlemsinfo/Stambyte.

/Styrelsen