24 sep 2022
Boinfomöte gällande stambyte

Boinfomöte gällande stambyte

2022-09-24 00:00

Nu har vi bokat in projektledare Mustafa Dawod från Sustend som kommer att berätta mer om det kommande stambytet samt svara på frågor.

Tisdag 11 oktober kl. 18.30 - I föreningslokalen

Mötet kommer att inledas med en genomgång av projektledare Mustafa. Därefter kan ni ställa frågor, om det är någon fundering som inte besvarades under genomgången.
Både bostadsrättsinnehavare och hyresgäster är varmt välkomna för generell information om stambytet och vad de innebär.
För er som är hyresgäster kommer ett separat möte erbjudas för information som är specifikt för hyresrätterna.