8 dec 2022

Avgiftshöjning

2022-12-08 21:24

Styrelsen har tidigare, bland annat under boinfomötet samt i informationsbrev, meddelat att en avgiftshöjning kommer behöva göras.
Detta har nu styrelsen tagit beslut om och kommer att ske med 10% från och med 2023-01-01.