!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Viktigt om pantbrev vid belåning av lägenheter!

Publicerad: 2017-04-26
Uppdaterad: 2017-04-26

Vi får ibland frågan om varför vi eller medlemmar inte kan skicka pantbrev direkt till banken.

Här kommer ett försök till förklaring om varför det är direkt nödvändigt och ett absolut krav att vi skickar dem via förvaltaren som registrerar pantbreven åt oss:

Panten är bunden till bostaden. inte till den person som har lånat pengar med bostaden som säkerhet. Om ett pantbrev inte är registrerat uppstår en så kallad dold pant. Då kan den som innehar bostadsrätten bli tvungen att sälja för att betala ett lån som som någon annan har tecknat.

Exempel:

A har har lånat pengar med bostadsrätten som säkerhet, men pantbrevet är inte registrerat. En dold pant har uppstått.

A säljer till B, men tänker inte alls på pantbrevet. A kan behålla sitt lån.

Om A senare inte kan betala tillbaka sitt lån kommer banken att sälja bostadsrätten, som nu ägs av B, för att få tillbaka pengarna.

Pantbrev ska därför ALLTID lämnas i original till styrelsen, antingen av medlemmen eller av banken (oftast får vi dem från banken). Vi ombesörjer sedan att de går till förvaltaren för registrering samt undertecknande och sedan åter till banken. Oerhört viktigt att alla har koll på detta. Pantbrevshanteringen ska alltså ALLTID gå via oss i styrelsen och vår förvaltare SBC. All hantering beträffande pantsättning, dvs belåning av din bostadrätt, sköts av vår förvaltare.

Den avgift som uppstår för hantering och registrering tas sedan i enlighet med stadgarna ut av den som tagit panten. 

Protokoll från extra stämma 2017-04-06

Publicerad: 2017-04-18
Uppdaterad: 2017-04-18

Torsdagen den 6 april genomfördes en extra stämma med anledning av uppdatering av föreningens stadgar. 
På årsstämman den 1 juni ska förslaget slutligen behandlas.
Här är protokollet från extrastämman.

Dokument

Extrastämma-BrfPärong170406.pdf 2017-04-18

Problem med varmvattnet?

Publicerad: 2017-04-18
Uppdaterad: 2017-04-18

En del boende har rapporterat in problem med varmvattnet på senare tid. En del har haft dessa problem länge medan andra verkar ha fått dem mer nyligen. Problem med varmvatten beror i 99 % av fallen enligt rörmokare på att backventiler i blandarna inne fastigheterna har slitits ut och gått sönder. Resultatet blir att kallvatten rinner över in i varmvattenrören p.g.a. kallvattnet har högre tryck än varmvattnet. Konsekvensen är att det sedan tar lång tid innan vattnet från varmvattenkranen blir varmt.

Ett enkelt sätt att själv kolla om det är fel på backventilen i en blandare är att spola varmvatten längre än 10 min, stänga av, vänta en liten stund och sedan känna på rören under blandaren. Är båda rören då kalla är backventilen med största sannolikhet trasig.

Kolla därför dina backventiler om du upplever problem med varmvattnet! Backventilerna som sitter i alla blandare (glöm inte duschen) kan av olika orsaker sluta fungera. (Backventil är en anordning som släpper igenom vatten i ena riktningen, men förhindrar att vattnet flödar i motsatt riktning.) Att det tar lång tid att få varmt vatten i duschen kan vara tecken på en felaktig backventil i din eller någon annans lägenhet.

Vårens fixardag

2017-05-06 kl 11:00 till 17:00

Lördagen den 6 maj (reservdag lördagen den 13 maj om det är dåligt väder veckan innan) genomför vi vårens fixardag tillsammans mellan kl 11-17.

Slut upp och hjälp till att göra Pärongården finare! Ju fler som deltar, desto fler saker kan vi slippa lägga ut på dyra entreprenörer och i stället spara många sköna slantar åt föreningen.

Det är även ett ypperligt tillfälle att lära känna grannar och samtidigt hjälpas åt att göra våra gemensamma ytor finare.

Du kommer väl? Du behövs!

Det är vi tillsammans som är Brf Pärongården!

Ordinarie stämma

2017-06-01 kl 19:00

Årsstämman genomförs torsdagen den 1 juni kl 19:00.

Kallelse inklusive årsmöteshandlingar kommer med posten i enlighet med stadgarnas regler.

Förutom sedvanliga årsmötesbeslut fastställs även det förslag till stadgeändring som behandlats och diskuterats på extrastämman i april. 

Inför årsmötet den 1 juni pågår valberedningens arbete med att ta fram ett förslag till styrelse för 2017/18. Är du intresserad av ditt boende och medlem i Brf Pärongården? Kontakta valberedningens Lana Starcevic (Grusåsgr 160) eller Maria Melin (Grusåsgr 151) Anmäl ditt intresse genom att kontakta någon av dem eller på bomötet i mars. Valberedningen nås även på epostadressen valberedningen@parongarden.se

Dokument

Förslag - bokslut-fb-3922-2017-05-10 v2.pdf 2017-05-31
Brf Pärongården i Enskededalen, stadgeförslag version 2.pdf 2017-05-31

Extra stämma

2017-04-06 kl 19:00 till 20:00

Boka in torsdagen den 6 april kl 19:00 för extra stämma i Brf Pärongården. Anledningen är bland annat att styrelsen påkallar behov av ändring av stadgarna gällande föreningsmedlemmarnas skyldighet att teckna hemförsäkring med tillhörande tillägg för bostadsrätt när föreningens kollektiva försäkring upphör inom kort.

En annan anledning är att lagstiftningen beträffande bostadsrättsföreningar ändrats sommaren 2016.

Mer och utförligare information i utskicket som kommer med posten inför extrastämman.

Mobila miljöstationen

2017-04-06 kl 18:00 till 18:45

Plats: Åstorpsringen / Kyrkogårdsvägen vid återvinningsstationen.

Mobila miljöstationen tar emot ditt farliga avfall och din småelektronik. Den mobila miljö- stationen tar endast emot elavfall upp till en mikrovågsugns storlek. Större elavfall är du hänvisad att lämna på stadens återvinningscentraler eller vid våra egna grovsopshämtningar.

Hämtning av grovsopor

2017-03-22 kl 18:00 till 19:00

Alla typer av gropsopor kan slängas förutom byggavfall. Man kan bara lämna sopor melan 18-19, så inga sopor får ställas dit i förväg!

Plats: Vändplan på Grusåsgränd

Hämtning av grovsopor

2016-06-01 kl 18:00 till 19:00

Vårens sista hämtning av grovsopor sker onsdagen den 1 juni vid vändplan på Grusåsgränd. 
Hämtningen sker mellan kl 18-19 och det är INTE tillåtet att ställa ut saker i förväg. 
Det står som vanligt mycket skräp i höghusens gemensamma utrymmen (källare, förrådsgångar och trapphus). Ni som bor i höghusen, hjälps gärna åt att slänga dessa saker, inte minst ur brandskyddssynpunt är det viktigt. 
(Nästa hämtning sker i september) 

Vårens fixardag

2016-05-08 kl 11:00 till 17:00

Slut upp och hjälp till att göra Pärongården finare!
Ju fler som deltar, desto fler saker kan vi slippa lägga ut på dyra entreprenörer och i stället spara många sköna slantar åt föreningen. 

Ett ypperligt tillfälle att lära känna grannar och samtidigt hjälpas åt att göra våra gemensamma ytor finare.

Du kommer väl? Du behövs! Det är vi tillsammans som är bostadsrättsföreningen Pärongården!

Bomöte om fönsterrenovering

2016-04-28 kl 18:00 till 21:00

På detta möte presenteras viktig information om höstens fönsterrenovering.
Möjlighet att ställa frågor till styrelsen, projektledaren samt entreprenören ges. 

Årsstämma

2016-05-26 kl 19:00

Torsdagen den 26 maj håller Brf Pärongården årsstämma.
All information kommer finnas här i god tid inför mötet.
Boka in tiden redan nu.

Stamspolning

2015-06-16

Lybecks kommer att utföra stamspolning den 16-17 juni i låghusen. Mer info kommer i brevlådorna samt på hemsidan och Facebook.

Extrastämma

2015-03-05 kl 18:00 till 19:30

Med anledning av de nya avskrivningsreglerna för bostadsrättsföreningar behöver föreningens stadgar ändras för att anpassas till det nya regelverket.

Fasadrenovering

2014-07-21

Arbetet kommer starta v. 30 (21/7) och pågå i ca 8 veckor. 

Håll fönster och dörrar stängda.

Vid eventuella frågor, kontakta:

Esteban Lopez Med Avsikt AB

Mobil 070 483 52 77

Dokument

Med Avsikt avisering.docx 2014-07-15

Årsmöte

2014-05-25 kl 17:00 till 21:00

Tid: Söndag 25/5 kl 17

Plats: Samlingslokalen

Syfte: Årsmöte

Deltagare: Samtliga

Gårdsfixardag

2014-04-27 kl 10:00 till 15:00

Vi hjälps åt att fixa enklare saker som gör vår gård trevligare. Föreningen bjuder på fika.

Ommålning av trapphusen börjar

2013-12-09

Start i port 160 och port 162.

Närpolisgruppen i Dalens centrum

2013-10-31 kl 12:00 till 15:00

Polisen Globen (Enskede, Årsta, Skarpnäck och Älvsjö)


Har du funderingar kring grannsamverkan? Hur skyddar vi oss mot brott? Vad ska du göra under höstlovet?

Alla frågor är varmt välkomna.

Närpolisgruppen kommer ställa upp ett mobiltpoliskontor i Dalen centrum den 31 oktober mellan 12.00-15.00.

Är det kallt ute bjuder vi på varm blåbärssoppa.

Välkomna!

Rebecca och Eric

Trygghetsvandring Dalen

2013-11-20 kl 18:00 till 20:00

Onsdagen den 20 november kl 18-20 arrangerar Stadsdelsförvaltningen en trygghetsvandring tillsammans med Polisen. (Se Aktuellt)

Grovsopor

2013-08-18 kl 11:00 till 13:00

Insamling grovsopor på gården, läs mer här: Info_Augusti_2013.pdf

Det mesta går att slänga här, utom hushållssopor (matavfall, tidningar, konserver, plastförpackningar och glas) som ska till återvinningsstationerna, samt större mängder byggsopor.

Klicka här för sida om sophantering

Päronskörd och mustning på Rosenhill

2013-09-14

Tyvärr finns det inga päron att plocka i år :-(

Vi plockar gårdens päron på förmiddagen och/eller dagarna innan och åker sedan till Rosershills musteri på Ekerö efter lunch den 14 september.

Själva mustningen går fort, men bondgården är fin och det är trevligt att luncha/fika där. En trevlig utflykt alltså. Anmäl er till någon i styrelsen.

Bredband

2013-10-01

Vi får kollektivt bredband till Brf Pärongården :-)

Viktigt om det nya bredbandet: Bahnhof behöver komma in i samtliga lägenheter från klockan 19:00 tisdag den 1 oktober för byte av utrustning i bredbandsskåpen.

Läs mer på sidan Bredband

 

Dalen-dagen!

2013-09-08

Dalen-dagen återuppstår igen till vår glädje: https://www.facebook.com/loppisidalen

Bomöte

2014-03-06 kl 19:00 till 20:00

Tid: Torsdag 6/3 kl 18

Plats: Samlingslokalen

Syfte: Bomöte

Deltagare: Styrelsen, valberedning och de boende

Bomöte

2013-10-03 kl 18:00 till 19:00

Bomötet är ett nytt initiativ där samtliga boende har möjlighet att komma till tals och samtidigt ställa frågor till styrelsen mellan kl 18-19. Det bjuds på lite snacks och dryck.

Direkt efter bomötet håller styrelsens ledamöter och ersättare ordinarie möte. Eventuella akuta frågor som dykt upp på bomötet kommer då att tas upp omgående.

Plats: Samlingslokalen

Syfte: Boendemöte

Deltagare: Styrelse och boende

Anteckningar från bomötet

Hämtning av grovsopor

2013-04-21 kl 12:00 till 14:00

Den 21 april kommer föreningen att organisera hämtning av grovsopor på gården.

Grovsophämtning

2012-10-21 kl 12:00 till 14:00

Grovsophämtning arrangeras på gården. Ett bra tillfälle att kasta dina gamla möbler eller annat bråte du har stående. Representant från föreningen kommer att finnas på plats för att hjälpa till med sortering och liknande.

Observera att man inte kommer att ta emot byggavfall från renoveringar och dylikt. Detta får medlemmen själv transportera till återvinning.

Trädplantering

2012-10-06 kl 10:00

Trädgårdsgruppen kommer att plantera nya träd på gården samt fixat till något som lutar lite. Alla som vill hjälpa till är varmt välkomna kl 10.

Aktuella nyheter

Viktigt om pantbrev vid belåning av lägenheter!
2017-04-26

Protokoll från extra stämma 2017-04-06
2017-04-18

Problem med varmvattnet?
2017-04-18

Vårens fixardag
2017-03-10

Ordinarie stämma
2017-03-10

Extra stämma
2017-03-10

Mobila miljöstationen
2017-03-10

Hämtning av grovsopor
2017-03-10

Hämtning av grovsopor
2016-05-28

Vårens fixardag
2016-04-12

Bomöte om fönsterrenovering
2016-04-12

Årsstämma
2016-02-24

Stamspolning
2015-06-05

Extrastämma
2014-08-09

Fasadrenovering
2014-07-15

Årsmöte
2014-03-25

Gårdsfixardag
2014-02-14

Ommålning av trapphusen börjar
2013-12-05

Närpolisgruppen i Dalens centrum
2013-10-25

Trygghetsvandring Dalen
2013-10-25

Grovsopor
2013-08-05

Päronskörd och mustning på Rosenhill
2013-06-24

Bredband
2013-06-10

Dalen-dagen!
2013-06-04

Bomöte
2013-05-29

Bomöte
2013-05-29

Hämtning av grovsopor
2013-04-14

Grovsophämtning
2012-10-13

Trädplantering
2012-10-05

Arkiv

Viktigt om din hemförsäkring!
Visades t o m: 2017-10-15

En vädjan från styrelsen
Visades t o m: 2018-03-10

Viktigt vid ombyggnad!
Visades t o m: 2018-03-10

Styrelseledamöter sökes!
Visades t o m: 2017-06-10

Hissbyten 2017
Visades t o m: 2017-08-10

Fönsterrenovering - Information nr 1
Visades t o m: 2016-12-15

Senaste årsredovisningen
Visades t o m: 2016-08-28

Information inför kommande renoveringar av fönster
Visades t o m: 2016-08-20

Sopsugen avstängd 13-17 april
Visades t o m: 2015-06-27

Kandidater till styrelsen
Visades t o m: 2015-04-05

Ärendefunktionen borttagen
Visades t o m: 2014-11-13

Informationsbrev februari 2014
Visades t o m: 2014-05-24

Fläktar stillastående 30 och 31 januari
Visades t o m: 2014-04-24

Bredband för hyresgäster
Visades t o m: 2014-01-11

Installation Bahnhof
Visades t o m: 2014-01-02

TV-erbjudande från ComHem
Visades t o m: 2013-12-16

Nyhetsbrev september 2013
Visades t o m: 2013-12-14

Hämtning av grovsopor varje månad
Visades t o m: 2013-12-04

Nyhetsbrev augusti 2013
Visades t o m: 2013-11-05

Kodlås till bommen
Visades t o m: 2013-10-18

Lägenhetsnummer
Visades t o m: 2013-10-10

Information om TV
Visades t o m: 2013-10-04

Viktig information om bredband, TV och telefoni
Visades t o m: 2013-09-20

Föreningsinformation
Visades t o m: 2013-09-15

Bredband-sida
Visades t o m: 2013-09-11

Fest- och samlingslokalen
Visades t o m: 2013-07-06

Information till hemsidan
Visades t o m: 2013-09-04

Kontaktformulär till styrelsen
Visades t o m: 2013-09-02

Hur vill jag bli kontaktad?
Visades t o m: 2013-08-31

Ärende till styrelsen även via hemsidan
Visades t o m: 2013-08-31

Styrelsen svarar på e-post igen
Visades t o m: 2013-08-30

Pryltorg
Visades t o m: 2013-08-29

Lokalansvarig
Visades t o m: 2013-08-29

Bredband till alla
Visades t o m: 2013-08-29

Årsmötessammandrag
Visades t o m: 2013-08-29

Fuktbesiktning inställd
Visades t o m: 2013-06-15

Kallelse till Föreningsstämma
Visades t o m: 2013-08-10

Fuktbesiktning i alla lägenheter 13-17 Maj
Visades t o m: 2013-05-18

Valberedningen informerar
Visades t o m: 2013-07-22

Årsmöte den 26 Maj
Visades t o m: 2013-07-18

Styrelsen söker nya medlemmar inför årsmötet
Visades t o m: 2013-07-18

Nya gungor
Visades t o m: 2013-07-18

Målning av trapphus
Visades t o m: 2013-12-31

Mail och hemsida fungerar igen
Visades t o m: 2013-07-18

Årsredovisning 2010
Visades t o m: 2011-09-08

Gräsmattan
Visades t o m: 2011-06-25

Nya lägenhetsnummer
Visades t o m: 2011-06-23

Säkerhetsdörrar
Visades t o m: 2011-06-23

Valberedningen informerar
Visades t o m: 2011-06-13

Lokalen renoveras
Visades t o m: 2011-06-13

Dalen har blivit K-Märkt
Visades t o m: 2010-11-26

20 Miljoner amorterat
Visades t o m: 2010-11-11

Takrenovering
Visades t o m: 2010-11-11

Säkerhetsdörrar
Visades t o m: 2010-10-15

Begränsningar i tvättstugan
Visades t o m: 2010-09-09

Inbrott och portkoder.
Visades t o m: 2010-08-27

Ballofix byten startar
Visades t o m: 2010-08-15

Avtal med störningsjour
Visades t o m: 2010-08-04

Gården
Visades t o m: 2010-08-04

Portkoder och Aptusbrickor
Visades t o m: 2010-12-21

Portkoder tas bort
Visades t o m: 2010-07-21

Anticimex besiktning
Visades t o m: 2010-07-21

Läget i Dalen
Visades t o m: 2010-06-04