!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Utrymmen

På Pärongården har vi:

- Två cykelrum, ett vid port 160 och ett vid port 164. Båda öppnas med Aptus-brickan. Kommer du inte in, kontakta styrelsen.

- Ett snickarrum, bredvid port 160. Kontakta styrelsen om du behöver använda snickerirummet.

- Ett pingisrum, i portalen vid port 185. Kontakta styrelsen om du vill spela pingis.

- Ett trädgårdsrum, vid port 185. Kontakta styrelsen om du vill låna något eller använda trädgårdsrummet.

- En pirra för trappor, bra i låghusen. Kontakta styrelsen om du vill låna den.

- En festlokal för uthyrning. Länk till Boka lokalen

Här kan du kontakta styrelsen