!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Boka lokalen

Fest- och samlingslokalen bredvid tvättstugan

 

Bokning sker via vårt elektroniska bokningssystem. Du loggar in här: http://aptus.sakerhetsintegrering.se/parongarden/aptusportal/index.aspx eller via Pärongårdens app.

Betalning, 200 kr, sker kontant.
Innan du betalat din bokning, är bokningen enbart preliminär. 
Bokningen är preliminär tills lokalansvarig godkännt bokningen.

När bokning är gjord i Aptus, kontakta lokalansvarig Khanjan Jabalameli, tel 076 060 60 07 eller via kontaktformuläret längst ned på sidan.
Lämna dina kontaktuppgifter så att du kan nås för att hantera betalningen.

Uthyrningsregler:

 • Förhyraren är ansvarig för att god ordning upprätthålls i och utanför lokalen
 • Förhyraren förbinder sig att återlämna lokalen städad
 • Förhyraren ansvarar för att alla inventarier är hela och finns kvar efter uthyrningstillfället
 • Förhyraren ansvarar för att ha en giltig hemförsäkring som kan träda i kraft för eventuell skadereglering
 • Förhyraren ska ha fyllt 18 år - vara myndig
 • I de fall störningsjouren rycker ut ska förhyraren betala den avgift som faktureras Brf Pärongården
 • Hyra av lokalen kostar 200 kr. Lokalen skall lämnas städad och ingen skadegörelse får ske. Om ovanstående villkor inte uppfylls kan förhyraren efter styrelsebeslut avstängas från framtida uthyrning. Uppkomna kostnader kommer att faktureras förhyraren.
 • Ska lokalen användas för ungdomsfest MÅSTE förhyraren vara tillgänglig under hela festen och vid behov avbryta den. På grund av förekommande skadegörelse vid ungdomsfester äger uthyraren rätt att neka uthyrning till sådana fester om oro för skadegörelse finns
 • Förhyraren ska vara medveten om att kostnader för skadegörelse kommer att faktureras denne.

 

Ordningsregler för uthyrning och anvisning för städning av lokal:

 • Störande ljud får ej tränga ur lokalen efter 22.00
 • Rökning är förbjuden i lokalen
 • Antalet tillåtna personer i lokalen är maximerat till 40
 • Kontrollera att allt är helt och meddela den du hyrt av om något gått sönder
 • Kontrollera att filterhållarna till kaffebryggarna är tömda
 • Bär ut soporna
 • Töm och gör rent kylskåpet
 • Gör rent i ugnen
 • Städa toaletterna
 • Dammsug, moppa och sopa rent golven
 • Om något annat smutsats ned än ovan nämnda se till att städa det
 • Kort sagt: Lämna lokalen i det skick du vill finna den
 • Glöm inte att låsa balkongdörren och stänga alla fönster.

 

Se även bifogat Hyreskontrakt

Kontaktformulär (lokalansvarige):

Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan. Så här behandlas dina personuppgifter.

Dokument

Hyreskontrakt_for_Parongardens_fest_och_samlingslokal_2013-06-03.doc 2013-06-04
Bokning av lokalen.pdf 2016-02-23

Uppdaterad 2018-12-03 av Oskar