!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Gården

Gården sköts av en trädgårdfirma (R.A. Trädgård & Markservice AB) på uppdrag av styrelsen.

T&T sköter inte gården. Gården kan ej felanmälas.

Sopkorgarna tömmes 1 gång i veckan.

I gårdskötsel ingår målning, klottersanering, rabattrensning, skottning, sandning, borttagande av densamma, borttagande av eventuella grovsopor som kan "uppstå" på gården.

Gården inkluderar all mark som tillhör fastigheten Dalen 16, dvs även en del mark utanför gården, ca 2-3 meter utanför runtom.

Allén och övriga ytor som ej tillhör gårdar tillhör Stockholm Stad och sköts av Parkförvaltningen.

Bilar på gården - öppna bommen

Då gården är bilfri kommer vi hålla bommen från Grusåsgränd låst.

Det yttre låset (med nyckel) används av bland annat räddningstjänst. Endast ett av de två låsen behöver öppnas.

Uppdaterad 2017-10-25 av Oskar Frölin