!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Gården

Sopkorgarna tömmes 1 gång i veckan.

Gården inkluderar all mark som tillhör fastigheten Dalen 16, dvs även en del mark utanför gården, ca 2-3 meter utanför runtom.

Allén och övriga ytor som ej tillhör gårdar tillhör Stockholm Stad och sköts av Parkförvaltningen.

Bilar på gården - öppna bommen

Då gården är bilfri kommer vi hålla bommen från Grusåsgränd låst.

Det yttre låset (med nyckel) används av bland annat räddningstjänst. Endast ett av de två låsen behöver öppnas.

Uppdaterad 2018-06-19 av Oskar Frölin