!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ordningsregler

Allmänna regler

Efter kl 22:00 ska det råda lugn både inne och ute på gården.

Renoveringsarbeten som låter ut till grannar får genomföras vardagar 08:00 - 19:00 och helger samt helgdagar 10:00 - 18:00.

Under dessa tider gäller även att man inte stör grannarna i onödan.

Vid upprepade störningar riskerar man att få en varning som kan leda till vidare påföljder.

Bollspel är inte tillåtet på Pärongården vid någon tid.

Det finns fotbollsplaner i närheten, bland annat i Dalenparken (konstgräs).

Får jag grilla på balkongen/uteplatsen?

Brf Pärongården tillämpar Hyresgästföreningens rekommendationer nedan.

 
SVAR: 
Det finns inget förbud i lagen som förbjuder grillning på balkongen/uteplatsen, men många bostadsrättsföreningar/hyresvärdar har förbud i sina ordningsregler som du som boende bör följa. Det kan också vara förbjudet att grilla på balkongen/uteplatsen under de tider det är eldningsförbud i ditt område.
 
Du får inte heller störa dina grannar, även om din bostadsrättsförening/hyresvärd inte har förbjudit grillning. Röken från grillen kan räknas som en störning, därför kan det vara bra om du frågar grannarna först. Ett bra tips är att en elgrill ofta osar mindre än kol- eller gasgrillar. (Källa: Hyresgästföreningen)

Svenska Störningsjouren

Att bo tillsammans i flerfamiljshus kan inte alltid vara störningsfritt, det ingår i boendeformen. Men ibland blir det för mycket ljud och störningar. Det enklaste sättet att få bukt med en störning är faktiskt att ringa på hos grannen och be denne dämpa sig. Många gånger vet han eller hon inte om att de faktiskt stört någon.

Men om du har försökt med det och störningen ändå fortsätter, eller om du känner att du inte kan hantera situationen själv, kan det vara bra att känna till att det finns en störningsjour som du kan kontakta och få tillgång till professionell hjälp. Störningsjouren kommer då att göra en utryckning med personal som skyndsamt kommer på plats med syfte att få lugnt i fastigheten. Störningsjourens personal har tystnadsplikt, så alla uppgifter om vem som gjort anmälan är skyddade och lämnas inte ut.

Varje gång störningsjouren rycker ut debiteras föreningen en avgift. Om en bostadsrättsinnehavare/hyresgäst gjort sig skyldig till störning debiteras avgiften lägenheten.

STÖRNINGSJOURENS ÖPPETTIDER FÖR AKUTA ÄRENDEN:

Söndag - torsdag mellan kl. 20.00 och 03.00
Fredag - lördag mellan kl. 20.00 och 04.00

STÖRNINGSJOURENS TELEFONNUMMER FÖR AKUTA ÄRENDEN:

08-568 214 00

Vill man komma i kontakt med störningsjouren i ett icke akut ärende når man dem lättast under kontorstid på 08-645 00 35 eller per e-post: info@storningsjouren.se