!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Felanmälan

Generel Felanmälan

Sker via vårt kontaktformulär på följande länk -> Felanmälan

Felanmälan Avgifter / Hyresavgifter (Storholmen)

All felanmälan sker direkt till Storholmen gällande ekonomiska frågor, uppge alltid ert lägenhetsnummer samt om det rör sig om hyresrätt eller bostadsrätt för enklare hantering.

Hemsida: www.storholmendirekt.se

Telefon: 0771-786 746 

Hissjour (I.T.K.)

Vid akut behov av hissreparatör skall Ni ringa till I.T.K Hiss AB

Tel: 08–564 350 10

E-post: info@itk.se

Kontaktsida: I.T.K. Hiss AB kontakt 

Hissjouren är öppen dygnet runt

Mindre hissfel skall dock alltid anmälas via generell felanmälan

Svenska Störningsjouren

Tel: 08-568 214 00

Läs gärna sidan Ordningsregler innan ni kontaktar Störningsjouren

Kontaktsida: Störningsjouren kontakt

Bredband Stockholms Stadsnät

För det kollektiva bredbandet via bredbandsskåpet

Telefon 08-5012 20 10, e-post support@stockholmsstadsnat.se

Klotter och annan skadegörelse i Dalen

Bör anmälas direkt till Trafik Stockholm på 08-651 00 00.

Stockholm Stad har en ny app för att felanmäla som heter ”Tyck till” som gör det enkelt att förmedla vad som är problemet genom att fotografi och kartposition bifogas.

Om skadegörelse och nedskräpning i Dalen anmäls direkt och av fler personer så kommer problemen åtgärdas snabbbare. Alla bör anmäla problem som man noterar.

Tyck till-appen: http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Gator-och-torg/tycktillapp

Bilar felparkerade

När bilar står felparkerade i vändplanerna eller på Dalens Allé kan man ringa till Trafik Stockholm på 08-651 00 00 och tipsa så kommer de och bötfäller.

Här kan felparkerade bilar anmälas direkt på webben (klicka)